برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۱۲
خطابهٔ اول
 

تقید افراطی است که برعایت حقیقت و بیطرفی بحد کمال و بیغرضی و احتراز کامل از مبالغه دارم و آنچه بگویم مطلقاً آفاقی (Objectif) است و رخنه‌ای از جنبه‌های انفسی (Subjectif) در آن نیست، سوم بیخبری نسل کنونی از بسیاری مطالب تاریخی عهد گذشته حتی نیم قرن قبل و استیلای فراموشی بر قسمتی از تاریخ معاصر ایران. باین جهات من پیشنهاد صحبت از تاریخ مشروطیت و مخصوصاً مراحل بدوی آن را که مقرون بافتخاراتی نیز برای ملت ما بود پذیرفتم.

برای سخن گفتن از تاریخ مشروطیت در ایران و توضیح کامل مطلب و تقریب لب موضوع باذهان شاید مناسب و حتی مقتضی باشد از تاریخ و سابقه این لفظ و این شکل حکومت و شاید هم از تاریخ خود حکومت در میان نوع بشر مختصری بطور اجمال بیان شود. این عطف نظر به سابقه وریشه هر مطلبی حالا در بین محققین خیلی مرسوم شده و بانگلیسی آنرا background گویند یعنی زمینهٔ قبلی با مقدمه هر امر یا تاریخ واقعه‌ای قبل از خط بدایت معروف و مشهود و آشکار آن که میتوان آنرا در اصطلاح خودمان فجر یا ظهورات قبل از طلوع نامید.

البته مشروطیت نوعی از انواع حکومت است و ابتداء حکومت در نوع بشر پس از آنکه عائله بوجود آمده و تجمع انسانها در یک حوزه آغاز شده است بنابر بعضی فرضیه‌ها در مراحل ابتدائی در بعضی نواحی، حکومت مادر بود در خانواده که بفرنگی بآن matriarcate گفته‌اند (البته بیکی از معانی این کلمه). مرحله بعدی خصوصاً پس از افزایش عدّهٔ افراد اجتماع حکومت پدران بوده که آثار مضبوط آن در داستانهای بنی‌اسرائیل و شاید در اسماء