برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۰۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
سه خطابه
۱۰۱
 

مخصوصاً در لندن وقتیکه با مرحوم حاج میرزاآقا فرشی در اواخر شعبان ۱۳۲۶ از پاریس بدانجا رفتیم و مرحوم معاضدالسلطنه نیز آنجا بود بکمک مرحوم ادوارد براون که بزرگترین پشتیبان مشروطیت ایران در اروپا بود اقداماتی بعمل آمد که شرح آن مفصل است. قبل از ورود ما روزنامه تایمس چنانکه رسم و شیوه دائمی آن جریده و نظایر آن بود بعد از تخریب مجلس شورای ملی ایران مقاله‌ای در مذمت مجلس و مشروطه‌طلبان بر طبق ابن‌الوقتی مطرد خود نوشته بود. معاضدالسلطنه و من براهنمائی و همراهی ادوارد براون روزی با تعیین وقت باداره آن روزنامه رفته و صاحب روزنامه را ملاقات کردیم و سخن گفتیم و از تحریکات روسها در ایران برای برانداختن مشروطیت و یاری و همراهی آنها با مستبدین با وجود عهدنامه که با انگلیس داشتند و تعهد عدم مداخله در مقابل همدیگر نسبت بامور داخلی ایران حرف زدیم. صاحب و مدیر تایمس پرسید آیا دلیلی برای این اظهارات دارید خوشبختانه من اسنادی داشتم و از آنجمله عکس تلگرافی را که شجاع‌نظام از تبریز به محمدعلی شاه کرده و تقاضا کرده بود بقونسولگری روس در تبریز از طرف سفارتشان دستور داده شود که بیست‌هزار فشنگ ماوزر بقشون دولتی بدهند و در تلگراف دیگر وصول آنها اطلاع داده شده بود و علاوه بر این قریب هفت فقره اسناد دیگر ارائه دادیم و بعد بیاننامه‌ای مبنی بر مطالب خود به آن روزنامه دادیم بامضای خودمان که روز بعد بعنوان «مانیفست» وکلای ایران در روزنامه خود نشر کرده و یک مقاله اساسی هم تا حدی در تأیید ما نوشت.

اتفاقاً در آنوقت دبیر امور خارجی روزنامه شخصی بالنسبه آزادی‌خواه بود موسوم به ابراهام. چندی بعد او بمرخصی رفت و یکی دیگر که بسیار دشمن آزادی مشرق زمین و متمایل بروس بود بجای او آمد و چون ما در جراید