برگه:HistoryofAncientPersia.pdf/۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۲
تاریخ ایران باستان

ای. م. دیاکونوف و آ. گ. پری‌خانیان[۱] صورت گرفت. در تمام مراحلی که این کتاب برای چاپ آماده میشد و. آ. لیوشیتس[۲] در کار تصحیح فعالیت و مشارکت داشته است.

اطلاعات جدیدی که در سال ۱۹۵۷ در اختیار مصحّحان کتاب بوده، در جریان تصحیح در متن گنجانده شده است و این عمل مخصوصاً در فصول مربوط به بیان مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام پذیرفته است.

نظر باینکه مصحّحان کتاب مدّتی طولانی با مؤلف آن مؤانست و مجالست داشته و از اطلاعات موجود در آرشیو نیز استفاده کرده‌اند، ازینرو توانسته‌اند اطلاعات جدید را در کتاب وارد نمایند و نظرات و مقاصد نویسنده را که در این کتاب و یا سایر آثار و خطابه‌ها و مصاحبه‌هایش ابراز گردیده ولو در مواردی که خود آنها با افکار و عقاید نویسنده موافقت نداشته‌اند (از قبیل بعضی نکات مربوط به تاریخ مادها و تعیین ارزش مذهب هخامنشیان و غیره) کاملاً مرعی و ملحوظ دارند و موارد اختلاف و عدم توافق نظر مصحّحان، با نظرات و افکار نویسنده در موارد جداگانه در ضمن ملاحظات آورده شده است. علاوه بر آنچه مذکور گردید، انتخاب تصاویر کتاب نیز بوسیلهٔ مصححان صورت گرفته است.

بمنظور اكمال و اتمام ملاحظات و مستندات این کتاب بر وفق اطلاعات و مدار جدید، زحمات زیادی صورت گرفته است. در این مورد و. آ. لیوشیتس خدمات و مساعدتهای گرانبهائی انجام داده است. در بعضی از موارد مصححان احتیاج داشته‌اند که با خبرگان فن مذاکره و مشاوره کنند و به همین جهت لازم

است نسبت به آ. م. بلنیتسکی[۳] و پ. آ. گریازنویچ[۴] و ر. گ. لوکوتین [۵] و


  1. Perikhanian
  2. Livshits
  3. Belenitsky
  4. Gryaznevich
  5. Loukonin