برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

غلطنامه

از خوانندگان محترم درخواست دارد پیش از مطالعه تصحیح فرمایند

صفحه سطر غلط صحیح
۱۳ ۱۱ گوهای گوهرهای
۳۱ ۳ معنیی معنی
۶۵ ۱۴ بازاز بازار
۱۰۱ ۲۳ Acrdémus Académus
۱۰۸ ۱۵ ول اول
۱۰۸ ۱۵و۱۶ مغازه[۱] مغاره
۱۱۷ ۲۱ جزعقلانی جزءِ عقلانی
۱۸۵ ۲۲ نخواهد بخواهد
۱۹۹ ۴ صدور حکم اعدام صدور حکم و اعدام
۲۰۰ ۸ هممن همین
۲۰۲ ۲۳ Ecope Esope
۲۰۶ ۱۰ خداوندان من خداوندان با من
۲۱۴ ۹ مکنید میکند
۲۲۵ ۲۲ تغییر پذیرند
و همواره
تغییر پذیرند
و سایرین همواره
۲۶۱ ۹ متعاد معتاد
۲۶۱ ۲۱ بمعیادگاه بمیعادگاه
۲۶۴ ۲ کوئی گوئی

  1. این اشتباه در صفحات ۱۰۹ – ۱۱۱ تکرار شده.