برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۴۱–

نوشته‌هائیکه باسم افلاطون است عبارت است از چهل و یک رساله یا کتاب کوچک و بزرگ و یک مجموعهٔ تعریفات و هیجده نامه که باشخاص مختلف نوشته شده است.

در باب اینکه کدام یک از این آثار اصیل است و کدام منتسب به افلاطون میباشد میان فضلا اختلاف بسیار دیده میشود و مانند همه امور در این باب هم افراط و تفریط کرده‌اند نسبت باکثر این آثار جعلیت ادعا شده است و از طرف دیگر بعضی همه را اصیل دانسته‌اند. بالاخره از نتیجهٔ زحمات و تحقیقات بسیار که فضلای اروپا بعمل آورده و مبانی دقیق برای تشخیص مطلب اختیار کرده‌اند امروز اختلاف بسیار کم شده و میتوان گفت تقریباً اتفاق حاصل است.

نتیجه اینکه مجموعهٔ تعریفات یقین است که از افلاطون نیست در باب نامه‌ها هم شک و شبههٔ قوی است پتج نامه از هیجده تامه محققاً از افلاطون نبوده سیزده نامهٔ دیگر هم اکثر محل تردید میباشند و فقط بعضی از آنها را میتوان گفت قریب به یقین است که از افلاطون است و بقیه خواه از او باشد خواه نباشد چندان محل اعتنا نیست.

اما رسالات که گفتیم چهل و یک فقره است شش فقره از آنها قطعاً مجعول است در باب شش فقرهٔ دیگر هم ظن قوی میرود که از افلاطون نباشد یا اگر هم باشد چندان محل اعتنا نیست باقی میماند بیست و نه فقره که نسبت ببعضی مقطوع است و نسیت ببعضی قریب بیقین است که از قلم اوست.

بحث در اینکه اصل یا مجعول بودن این رساله‌ها چگونه تشخیص شده است طولانی است اجمالاً عرض بکنم فضلا و محققین نظر میکنند اولاً باینکه چون شاگردها و پیروان افلاطون که معتبرتر از همه ارسطوست از اکثر آن رساله‌ها اسم برده اشاراتی که نسبت بآنها و مندرجات آنها