برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۲۸–

رسالهٔ دیگری که با آنها بیشتر مناسبت دارد قرار داده ورسالهٔ الکبیادس را که از این جلد برداشته‌ام بضمیمهٔ رسالات دیگر بجلد دوم انداختم و نام کتاب را هم «حکمت سقراط و افلاطون» گذاشتم که بحقیقت نزدیکتر است.

در رسالاتی هم که سابق بچاپ رسیده و اکنون تجدید طبع میشود بعضی اصلاحات عبارتی نموده‌ام یعنی آنها را بفارسی نزدیکتر ساخته‌ام زیرا که اینجانب بفارسی نویسی همیشه مایل بوده و هستم ولیکن معتقدم که شیوهٔ نویسندگی نباید ناگهان تغییر کند و باید تدریجأ تحول یابد که بر ابناء زمان محسوس نشود. بیست سال پیش هم نوشته‌های اینجانب از اکثر نویسندگان فارسی‌تر بود اکنون در نویسندگی خود باز تغییر شیوه میدهم تا جائیکه از آن فارسی‌تر ممکن نشود یعنی قید فارسی‌نویسی مخلّ فصاحت نگردد چه عقیدهٔ راسخ دارم که آنجا باید ایستاد و بعشق فارسی‌نویسی زبان بسته نباید شد.

امیدوارم این کتاب نیز مانند چاپ اولش پسند خاطر دانشمندان شود و هر عیب و نقصی در آن ببینند و اینجانب را آگاه سازند سپاسگزار خواهم بود.

شهریور ماه ۱۳۱۶
محمدعلی فروغی