برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

مقدمه چاپ دوم

بنام خداوند بخشندهٔ مهربان

اینجانب مانند هر کس که نوشته‌های افلاطون را خوانده و مطالعه کرده شیفتهٔ او هستم و چون همواره طبیعتم بر این بوده که هر تمتعی میبردم میخواستم لذت آنرا بابناء نوع نیز بچشانم چندین سال پیش چهار رساله از آن نوشته‌ها را بفارسی در آوردم و یازده سال قبل با مقدمهٔ مختصری بصورت کتابی بنام «حکمت سقراط بقلم افلاطون» بچاپ رسانیدم، منتشر شد و پسند خاطر اهل ذوق گردید، از آن پس نیز هر وقت میسرم میشد برای رفع خستگی و ملالت از کارهای دیگر کتابی از افلاطون را در پیش میگذاشتم و بفارسی در میآوردم. سه سال پیش بعضی از دوستان چون آگاه بودند که اینجانب با افلاطون انس دارم درخواست کردند که در یک یا چند جلسه برای ایشان و دانشجویان دانشکده‌ها در معرفی آن حکیم بزرگوار بیاناتی بکنم، پذیرفتم، و در دانشکدهٔ معقول و منقول در پنج مجلس که در ظرف دو سال و نیم واقع شد بقدری که میتوانستم و آنسان که مقتضی بود بزبانی ساده بشناساندن افلاطون و فلسفهٔ او پرداختم و شرح آن مجالس نیز در مجلهٔ دانشکده بطبع رسید. اینک چون نسخهٔ کتاب حکمت سقراط کمیاب شده و دوستان خواستار آن میباشند بیاناتی را که در دانشکده کرده‌ام با تصرفاتی که مقتضی دانسته‌ام مقدمهٔ آن کتاب قرار داده بتجدید چاپ اقدام کردم و چون شمارهٔ رساله‌هائی که ترجمه شده افزون گردیده‌است برای اینکه حجم کتاب بزرگ نشود آن را بدو جلد درآوردم. در جلد اون سه رساله از رسالات سابق را بضمیمهٔ