برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۲۶۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۲۶۴–

گفت اولاً میگویند چون از بلندی بر این زمین نگاه کنند آنرا مانند گوئی می‌یابند رنگارنگ که دوازده پارچه است که هر بخش از آن برنگی است مانند رنگهای نقاشان ما و از رنگهای این خاک بسی روشن‌تر و پاکترند یکی ارغوانی ودیگری زرین است و یکی در سفیدی درخشان‌تر از برف و گچ میباشد و همچنین است رنگهای دیگرش که از آنچه در روی زمین می‌بینیم بسی گوناگون‌تر و زیباترند. گودالهای این زمین هم که پر از آب و هواست همه قسم رنگهای بهجت افزا دارد که بطور عجیبی تنوع و ترکیب یافته‌اند در آن زمین کامل همه چیز بهمان نسبت بکمال است درختها و گلها و میوه‌ها گوناگون کوهها و سنگها صیقلی و با صفا چنانکه زمرد و یاقوت و جواهر دیگر نسبت بآن اجزاء ناچیز بشمار میروند و همهٔ آنها از جواهر گرانبهای ما بسی زیباترند و سبب آنست که در آنجا پاک و بی‌غش میباشند و مانند سنگهای ما بواسطهٔ اثر نمک و رسوبات دیگری که از آنجا بزمین ما فرود آیند و سنگ و خاک و جانوران و گیاههای ما را آلوده و تباه میکنند فاسد و مغشوش نشده و نیز آن خاک باسعادت علاوه بر آن همه نفایس زر و سیم و فلزات گرانبهای دیگر فراوان دارد که همه جا را رونق و صفای فوق‌العاده داده دیدار آن زمین را مایهٔ سعادت و بهجت ساخته‌اند. جانوران گوناگون و آدمیان نیز آنجا ساکن و بعضی از آنها پیرامون هوا منتشرند چنانکه ما پیرامون دریا هستیم. برخی نیز در جزائری که بروی خشکی میان هوا تشکیل یافته جا دارند زیرا که در آنجا هوا همان کیفیت آب و دریای ما را دارد و هوای آنها همان اثیر است. فصول آنها چنان معتدل است که عمر آدمیان آنجا دراز است و هیچگاه گرفتار بیماری نمیشوند و همان اندازه که هوا از آب لطیف‌تر است بینائی و شنوائی و بویائی و حواس دیگر و همچنین قوای باطنی آنها نیز از حواس و قوای ما برتر میباشد بیشه‌های