برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۱۶۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۱۵۷–

ملیطوس – قضاتی که در این مجمع هستند.

سقراط – چه میگوئی این قضاة میتوانند جوانان را تربیت کرده صالح نمایند؟

ملیطوس – البته.

سقراط – آیا همه این قوه را دارند یا بعضی؟

ملیطوس – همه این قوه را دارند.

سقراط – خدا را شکر که مربیان بسیار داریم و ابناء نوع ما همه صالح خواهند بود. اکنون بگو آیا مستمعین و حاضران هم میتوانند جوانانرا صالح بسازند یا نمیتوانند؟

ملیطوس – آنها نیز میتوانند.

سقراط – در باب اعضای مجلس شوری چه میگوئی؟

ملیطوس – همچنین.

سقراط – همه کسانیکه در انجمن‌های ملت حاضر میشوند جوانان را فاسد میکنند یا صالح میسازند؟

ملیطوس – همه صالح میسازند؟

سقراط – پس معلوم میشود همه مردم آتن جوانانرا میتوانند صالح بسازند جز من و من بتنهائی آنانرا فاسد میکنم؟

ملیطوس – همین است.

سقراط – عجب بدبختم بس باز جواب مرا بگو دربارهٔ اسب چه عقیده داری؟ آیا تمام مردم میتوانند اسب را تربیت کنند و فقط یکنفر آنرا تباه میسازد بغیر از اینست؟ آیا نه چنین است که یکنفر مهتر یا شمارهٔ معدودی تیمار اسب را بخوبی میتوانند و مردم دیگر اگر باینکار بپردازند تباه میکنند؟ البته چنین است خواه تو و انوطوس تصدیق کنید خواه نکنید، و اگر در دنیا تنها یکنفر مایهٔ فساد جوانان میشد و دیگران همه