برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۱۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۱۳۷–

سقراط – آیا دوست داشتن ایشان بعلت آنست که دینداری است یا بعلت دیگر است.

اوتوفرون – همین است که تو میگوئی.

سقراط – پس چون دینداری است دوست داشته شده است نه اینکه چون دوست داشته شده است دینداری است.

اوتوقرون – چنین مینماید.

سقراط – اما وقتی که میگویند چیزی پسندیدهٔ خداوندان است بسبب آنست که خداوندان آنرا دوست میدارند.

اوتوفرون – البته.

سقراط – پس آنچه پسندیدهٔ خداوندان است دینداری نیست. یعنی دینداری با پسندیدهٔ خداوندان آن سان که تو ادعا میکردی یکی نیست و دو چیز متفاوتند.

اوتوفرون – ای سقراط این چگونه است؟

سقراط – آخر ما الآن ثابت کردیم که آنچه دینداری است بذات خود دینداری است نه از آن سبب که او را دوست دارند آیا چنین نیست؟

اوتوفرون – آری.

سقراط – ولیکن معلوم شد آنچه دوست داشتهٔ خداوندان است. بذات خود دوست داشته نیست بلکه بسبب آن است که او را دوست دارند.

اوتوفورن – حق با تست.

سقراط – اگر خلاف آنرا فرض کنیم که هر چه پسندیدهٔ خداوندان است همان دینداری است پس دینداری بذات خود پسندیدهٔ خداوندان خواهد بود، از آنطرف اگر چیزی که پسندیدهٔ خداوندان است از آن جهت پسندیدهٔ خداوندان است که پسندیده است پس دینداری هم چون پسندیده است دینداری است و حال آنکه دیدی که دیگر گونه