برگه:FarhangeNobahaar.pdf/۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

(هو العزیز)

( بسم الله الرحمن الرحیم )


﴿ بوستان ۱۲ ﴾

در سین سعفص که دارای ۱۴ گلشن است

شمارهٔ لغات: «۱۲۵۱»

مفرد «۷۰۷»  مرکب «۵۴۴»

( گلشن ۱ )

در سین سعفص با الف

شمارهٔ لغات: «۱۱۸»

مفرد: «۷۶» مرکب «۴۲»

سا–سان و آسا و باج و خراج نوعی از قماش و ساییدن و امر و فاعل از آن

ساب – نام پسر حضرت ادریس

سابوته ✡ چو پالوده ✡ زن پیر

سابود ✡ چوکابوس ✡ هاله و باد پیچ

سابوده ✡ چو پالوده ✡ هیز و مخنث

سابوی ✡ چوکابوس ✡ شهریست در سمر قند

ساتگن (ت. بسکون تا و کسر گاف) ساتگین

ساتگنی – ت. ق. ساتگینی

ساتگین – ت. ق. دلبر و محبوب و معشوق

ساتگینی – ت. ق. قدح و پیالهٔ بزرگ شرابخوری که پر کرده و بیاد دوستان نوشند

ساج] درخت ساک و مرغیست کنجدخوار

ساجور ✡ چوکابوس ✡ چوبی که بر قلادهٔ سگ بندند

ساچی ✡ چو راضی ✡ سفید

ساخت ✡ چو ماست ✡ ساختن وض. مف. از آن خصوصاً نقشهٔ عمارت و اسباب زین و رکاب.

ساختن – ر. آراستن و آماده و مهیا بودن و نمودن و بنا کردن و راست کردن و در خور آمدن