برگه:DowreKamelMasnavi.pdf/۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۶
مثنوی معنوی
 

 مهر پاکان در میان جان نشاندل مده الا بمهر دل‌خوشان 
 کوی نومیدی مرو امیدهاستسوی تاریکی مرو خورشیدهاست 
۷۲۵ دل تو را در کوی اهل دل کشدتن ترا در حبس آب و گل کشد 
 هین غذای دل بده از هم دلیرو بجو اقبال را از مقبلی 

تعظیم نعت مصطفی علیه‌السلام که مذکور بود در انجیل

 بود در انجیل نام مصطفیآن سر پیغمبران بحر صفا 
 بود ذکر حلیها و شکل اوبود ذکر غزو و صوم و اکل او 
 طایفهٔ نصرانیان بهر ثوابچون رسیدندی بدان نام و خطاب 
۷۳۰ بوسه دادندی بر آن نام شریفرو نهادندی بر آن وصف لطیف 
 اندرین فتنه که گفتیم آن گروهایمن از فتنه بُدند و از شِکوه 
 ایمن از شر امیران و وزیردر پناه نام احمد مستجیر 
 نسل ایشان نیز هم بسیار شدنور احمد ناصر آمد یار شد 
 وآن گروه دیگر از نصرانیاننام احمد داشتندی مستهان 
۷۳۵ مستهان و خوار گشتند از فتناز وزیر شوم رأی شوم فن 
 هم مخبط دینشان و حکمشاناز پی طومارهای کژ بیان 
 نام احمد این چنین یاری کندتا که نورش چون نگهداری کند 
  نام احمد چون حصاری شد حصین  
  تا چه باشد ذات آن روح‌الامین  

حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی مینمود

 بعد ازین خون‌ریز درمان ناپذیرکاندر افتاد از بلای آن وزیر 
 یک شه دیگر ز نسل آن جهوددر هلاک قوم عیسی رو نمود 
 گر خبر خواهی ازین دیگر خروجسوره بر خوان وَاسما ذاتِ البروج