برگه:DowreKamelMasnavi.pdf/۲۰۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
 

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان بعضی از حکمت تأخیر این مجلد دوم که اگر جملۀ حکمت الهی بنده را معلوم شود در فواید آن کار بنده از آن کار فرو و حکمت بی پایان حق ادراک او را ویران کند بدآن کار نپردازد، پس حق تعالی شمۀ از آن حکمت بی پایان مهار بینی او سازد و او را بدان کار کشد که اگر او را از فایده هیچ خبر نکند هیچ نجنبد زیرا جنباننده از بهر های آدمیانست که از بهر آن مصلحت کنیم و اگر حکمت آن بر وی فرو ریزد هم نتواند جنبیدن چنانک اگر در بینی اشتر مهار نبود نرود و اگر مهار بزرگ بود هم فرو خسپد و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خاک بی آب کلوخ نشود و چون آب بسیار باشد هم کلوخ نشود، والسماء رفعها و وضع المیزان، بمیزان دهد هر چیزی را نه بی حساب و بی میزان الا کسانی را که از عالم خلق مبدل شده اند و یرزق من یشا بغیر حساب شده اند و من لم یذق لم یدر.

 پرسید یکی که عاشقی چیستگفتم که چو ماشوی بدانی 

عشق و محبت بی حسابست جهت آن گفته اند کی صفت حق است بحقیقت و نسبت او ببنده مجازست یحبهم تمامست یحبونه کدامست.