برگه:Babak by Nafisi.djvu/۱۰۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.


زیر این کوه ها کمین بجویید و بشیر و فرغانیان برفتند و کوه ها جستن گرفتند و هنگام چاشتگاه آذین را بیافتند، که در کمین گاه، در میان آن کوه ها، با هفت هزار مرد، بر سه گروه، در سه موضع ایستاده بودند. بر آن قوم که با آذین بودند بتاختند و جنگ کردند و آن دو گروه دیگر از کمین بیرون آمدند و با فرغانیان جنگ در پیوستند و خبر به افشین رسید؛ فرمود که جعفر با سپاه خویش به جنگ شود و از پس او بخارخداه را فرستاد و سرهنگی را همی فرستاد، تا همه را بجنگ آذین مشغول کرد و خود با خاصگان خویش همی بود.

۱۰۰