برگه:Anvari poems.pdf/۹۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
 خسروا بنده را چو ده سالستکه همی آرزوی آن باشد 
 کز ندیمان مجلس ار نشوداز مقیمان آستان باشد 
 بخرش پیش از آنکه بشناسیشوانگهت رایگان گران باشد 
 چه شود گر ترا در این یک بیعدست بوسیدنی زیان باشد 
 یا چه باشد که در ممالک توشاعری خام قلتبان باشد 
 لیکن اندر بیان مدح وغزلموی مویش همه زبان باشد 
 تا شود پیر همچو بخت عدوتهم درین دولت جوان باشد 
 تا هوای خزان به بهمن و دیزرگر باغ و بوستان باشد 
 باغ ملک ترا بهاری بادنه چنان کز پیش خزان باشد 
 خطبها را زبان به ذکر تو ترتا ممر سخن دهان باشد 
 سکها را دهان به نام تو بازتا ز زر در جهان نشان باشد 
 مدتت لازم زمان و مکانتا زمان لازم مکان باشد 
 همتت ملک‌بخش و ملک ستانتا به گیتی ده و ستان باشد 
 در جهان ملک جاودانت بادخود چنین ملک جاودان باشد