برگه:2015.376860.Hfti-Aiqlym.pdf/۱۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۸
هفت اقلیم

بن شرحبیل بامر سلطنت قیام نمود - و بعد ازو ابو کرب شمر بن افریقش بن ابرهه بادشاه شد - و او از ملوک یمن بوفور اسباب حشمت و بسطت مملکت و افزونی لشکر و بسیاری مال و زر امتیاز داشت - و در ایام دولت خود با هزار علم که در سایهٔ هر علمی هزار مرد مقاتل بودند بجانب مشرق نهضت فرمود - و از جیون گذشته ماوراءالنهر را مسخر ساخت - و بلدهٔ سغد را خراب ساخته شهری بساخت موسوم به شمرکند که عربان معرب ساخته سمرقند گفتند - مدت سلطنتش صد و بیست سال بوده و بعد ازو پسرش ابو مالک مالک تخت و افسر گشت - و مدت پنجاه سال پادشاهی کرده در گذشت - و امرا و ارکان دولت ولد ارشدش را که موسوم باقرن بود بپادشاهی برداشتند - و اقرن بن مالک ملقب به تبع ثانی گردید - و او معاصر بهمن بن اسفندیار بود - و مدت ملکش را پنجاه و سه سال گفته‌اند - و بعد از اقرن پسرش ذو جیشان بر سویر سلطنت برآمد - و او با دارا بن داراب معاصر بوده - و هفتاد سال پادشاهی نمود - و بر اثر وی برادرزاده‌اش ملک بن ابی کوب بن اقرن بر مسند سلطنت تکیه زده سی و پنج سال حکم راند - و بعد ازو ملک بابوکرب اسعد بن مالک بن ابوکرب منتقل شد - و ابوکرب اسعد به تبع اوسط ملقب بود - و چون بشدت قهر و غضب اتصاف داشت یمنیان پسرش حسان را بسلطنت برداشته اسعد را بقتل رسانیدند - و حسان بن تبع الاوسط چون بر اورنگ خسروی متکی گردید بتدریج اکثر قاتلان پدر خود را بقتل رسانید - و بعد از آن لشکر بیمامه کشیده آن ولایت را بتصرف در آورد - و زرقا را که تا سه روزه راه نور باصره‌اش احساس اشیا مینمود بدست آورد - از وی پرسید که چه چیز قوت رویت ترا بدین غایت رسانید - جواب داد که هرگز نمک نه خورده‌ام - و شبی بی آنکه سرمه در چشم کشم خواب