برگه:2015.376860.Hfti-Aiqlym.pdf/۱۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۷
هفت اقلیم

موسوم به یشجب - و یشجب را ولدی در وجود آمد عبدالشمس نام - و او به عبادت آفتاب قیام می‌نمود - و اول کسیکه در عربستان رسم سبی در میان آورد او بود - و ازین سیب او را سبا نهادند - و سبا هفده سال متصدی امر ایالت گشته - ازو سه پسر بیادگار ماند - کهلان و مره و حمیر - بعد از انتقال سبا کهلان قائم مقام پدر شده ملوک بنی لخم و غسانیان ازو بوجود آمدند - و پس از فوت او برادرش حمیر بن سبا که نسب تمامی تبابعهٔ یمن که تا نزدیک زمان اسلام بر مسند اقبال متمکن بودند باو می‌پیوند بر سریر سلطنت نشسته - و چون حمیر بعالم دیگر انتقال نمود اختلاف در میان قبیله پیدا شده یکی از ایشان در مدینهٔ سبا و دیگری در حضرموت پادشاه گردید - و مدتها برین منوال بود تا حارث رائش خروج نمود - و جمیع اولاد حمیر بر سلطنتش اتفاق کردند - و حارث بچهار پشت بحمیر بن سبا میرسید - و او را رائش بدآن جهت میگفتند که بسیار عطا بود - و او صد و بیست و دو سال حکومت کرد - و پس از فوت وی ابرهه بن الحارث افسر بادشاهی بر سر نهاده صد و هشتاد و سه سال کامرانی نمود - و بعد ازو افریقش بن ابرهه متصدی امر سلطنت گشته و صد و چهل سال بدولت و اقبال بگذرانید - و چون او نماند برادرش العبد بن أبرهة ملقب بذوالاذعار گشته مالک تاج و سریر گردید - و مدت سلطنتش را بعضی صد و پنجاه و برخی صد و بیست و دو سال گفته‌اند - و بزعم فارسیان کیکاؤس بدست ذوالاذعار گرفتار گشته بوده - و بعد از فوت ذوالاذعار سلطنت بهدهاد بن شرحبیل قرار گرفت و هفتاد و پنج سال پادشاهی نمود - و بلقیس بقول بعضی از مورخان دختر هدهاد و باعتقاد برخی خواهر هدهاد بوده - و چون بلقیس بیست سال افسر حکومت بر سر نهاد و در تحت امر و نهی سلیمان علیه‌السلام در آمد ناشر بن عمرو