برگه:نفتنامه.pdf/۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
(۴)
 

مورد ندارد و این مسابقه را ما از پیش برده‌ایم

اخیرا روزنامه تایمز ارگان نیمه‌رسمی خودشان باین حقیقت مسلم اعتراف نموده «پیش بینی هائی که در مورد سایر کشورها صحیح در آمده است در مورد ایران صدق نمیکند زیرا مردم این کشور مدت‌های مدید است که با فشاری های اقتصادی خو گرفته‌اند و اینک نیز میتوانند به امید پیشرفت سیاسی تا مدت مدیدی فشار بیشتری را تحمل نمایند و از میزان واردات خود و مصرف اجناس خارجی بکاهند و به این ترتیب هزینه‌های ارزی خود را تقلیل بدهند و از اینرو اگر تصور کنیم که عدم پرداخت حقوق بکارگران شرکت و یا لغو مقررات مالی این کشور را از پای خواهد انداخت از حقیقت دور شده‌ایم زیرا فشار اقتصادی هیچگاه مردم این کشور را وادار به آن نوع اقدامات که کشورهای دیگر را با حوادث بغرنج روبرو میکند نخواهد نمود» (روزنامه آتش ۱۶ر۷ر۱۳۳۰)

برای یکمرتبه در عمرش روزنامه تایمز درست میگوید – آری ملت ایران چنگیزها – تیمورها دیده – قحطی‌ها کشیده و پنجاه سال اخیر مدام در سختی و فقر بسر برده و دیگر از فقر و فشار اقتصادی ترسی ندارد و حتی بقول روزنامه تایمز می‌تواند برای مدت زیادی فشار اقتصادی زیادتری را هم تحمل نماید.

اینک وضعییت طرف مقابل را هم مورد مطالعه قرار دهیم که آیا اینطور که تظاهر به امرار وقت مینماید می‌تواند صبر کند و طاقت بیاورد.

شاهدی صادقتر از ژنرال آیزن هاور پیدا نخواهم کرد

این ژنرال بلند مرتبه امریکائی بصداقت و صراحت لهجه مشهور است و خوشبختانه چون دیپلمات نیست حرف خود را صریح و بی پرده اظهار کرده است و برای اینکه اهمیت حرف این مرد بزرک تاریخی خوب روشن شود باید توجه داشته باشیم که در جنگهای قرن بیستم و بخصوص جنک سوم عموم سیاستمداران حتمی‌الموقوعش می‌دانند تمام منابع اقتصادی و حیاتی ملل جنگنده تجهیز می‌شود و بنابراین کسیکه بفرماندهی کل قوای زمینی و هوایی و دریائی انتخاب میگردد ناگزیر بر تمام اسرار نظامی و اقتصادی و حیاتی در اختیارش می باشد مثلا نه فقط تعداد قوای جنگنده و ذخیره پیر و جوان و زن و مرد و مقدار مهمات را می‌داند حتی مقدار تولید روزانه سبزی و قوطی کنسرو را هم باید بداند و چیزهای دیگر تا چه رسد به اطلاعات چنین فرمانده قوائی راجع به نفت و بنزین و روغن که محرک تمام قوای بری و بحری و هوائی است و ضمنا می‌دانیم که تا بحال امریکا ملیاردها خرج کرده و باز هم باید بکند و همچنین سایر دول عضو پیمان اتلانتیک نیز به نوبه میلیارد ها به پول های خودشان خرج کرده‌اند و بعد هم باید ادامه دهند و بر راس تمام این اقدامات و عملیات در حال و آتیه ژنرال ایزن هاور تعین گردیده.

هنگامی که آقای اورل هاریمن برای حل مسئله نفت با ایران آمد یک حالت خوشبینی و امیدواری برای عموم حاصل شد تا حدیکه آسوشیتدپرس از پاریس از قول ژنرال ایزنهاور خبر زیر را در دنیا منتشر ساخت

«پاریس آسوشیتدپرس – ژنرال ایزنهاور فرمانده کل نیروهای اتحادیه