برگه:نفتنامه.pdf/۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
(۳)
 

ضمنا لازم است توجه عموم هم میهنان عزیز را به این نکته مهم و اساسی جلب نمایم که تصور نکنند با انجام عمل خلع ید و رفتن کارشناسان انگلیسی و موفقیت فعلی در شورای امنیت دیگر کار تمام است و باید رفت و با خیال راحت خوابید – خیر و ابدا.

تازه اول کار است – زیرا دشمن مکار و حیله‌باز و دزد بی‌انصاف باین زودی نمی‌تواند از میلیاردها منفعت نامشروع صرفنظر کند و بانواع حیل و زد و بند و خیانت متوسل و متشبث می‌شود تا نتیجه پیروزی ملت ایران را به نفع خود تمام کند (همانطور که چرچیل در نطق خود گفت که این فتح درخشان برای ایران گران تمام خواهد شد

هموطنان اگر ما غفلت کنیم و در موقع رسیدگی بحساب با شرکت سابق خدای ناکرده عمال کثیف و نابکارش که هنوز هم در گوشه و کنار منتظر تلافی شکست خود و اربابشان هستند موفق بشوند ما را بغلط بدهکار نشان دهند بطوری که مجبور باشیم هر چه درآمد از نفت بدست آوریم بابت بدهی موهوم بدهیم آیا قبول دارید که نتیجه پیروزی امروز ما ینفع فردای دزدان تمام خواهد شد)

هموطنان – از نوشته من تعجب نکنید آیا پنجاه سال چپاول هستی و مکیدن خون ما نتیجه غفلت ما نبود؟ پس بیدار و هشیار و متحد باشیم و البته موفق خواهیم شد همانطور که تا بحال هم موفق هستیم زیرا خدا با ملت ایران است

فشار اقتصادی – امرار وقت

صرفنظر از انواع و اقسام حیله و خدعه و آنتریک و نیرنک و جنایت و زد و بند و پشت هم‌اندازی و حزب‌سازی و چپ و راست بازی که شرکت سابق طبق رویه همیشگی خود به آنها متوسل و متشبث میشده و خواهد شد یکی از نقشه های کشف شده‌اش برای اینکه ملت ایران را بزانو در آورد فشار اقتصادیست در حالیکه طبق اطلاعاتی که از منابع موثق بدست آمده و بعدا شرح داده میشود وضع خود حریف از لحاظ فشار اقتصادی بمراتب از وضع ما بدتر و خرابتر است و فقط اندکی صبر و تحمل از طرف ملت ایران کافیست که نه فقط حریف بزانو در آید بلکه بخواست پروردگار پشتش بخاک برسد

در این مبارزه و مسابقه تحمل در مقابل شداید و فشار اقتصادی که از طرف دشمن نابکار بما تحمیل شده بهزار و یک دلیل برد و موفقیت با ایران است زیرا مسابقه ساختن کشتی و سرعت هواپیما نیست بلکه مسابقه تحمل فشار اقتصادی بین ملت ایران با شرکت سابق استعماری نفت است و چون برای بردن هر مسابقه تمرین لازم است در این مسابقه خوشبختانه تمرین ملت ایران در تحمل شداید و فشار اقتصادی و فقر بمراتب زیادتر از لردان خون‌آشام و هیئت مدیره و عامله شرکت سابق نفت می باشد زیرا در نتیجه عمل نابکارانه خود آنها لااقل مدت پنجاه سال ملت ایران تمرین فقر و بیچارگی نموده – پس دیگر ترسیدن از فقر و بیچارگی برای ملت ایران