برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۵۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
خاطرات و خطرات
۴۵
 

بفرنگ کرده‌است، مرخصی او را به بعضی ملاحظات بی‌مناسبت نمی‌دانم، شما با او قرار بدهید، اولا مسافرت او بیش از سه ماه طول نکشد، ثانیاً در کارهای اینجا اطمینان بدهد، ثالثاً سفر خود را متضمن پاره‌ای نتایج قرار بدهد. منجمله با پاره‌ای کمپانیها گفتگو کرده قرار اجرای عمل معادن را بدهد. برای مدرسه اگر از اسباب و لوازم منقصتی باشد از قبیل اسباب جراحی و کتب و غیره ابتیاع نماید و پس از انقضای سه ماه مراجعت کند.

دستخط دیگر: «مخبرالدوله دو دستخط را نوشتم فرستادم سوادش را بردار برای اینکه بدهی ترجمه کنند و خود دستخط‌ها را بده بیاورند که پاکت کرده مهر نمایم بفرستم؛ نمی‌دانم چه وقت عزیمت خواهی کرد.»