برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۱۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
 


ܕ•ܙ خاطرات و خطرات به عباس آباد رفته است ، خلوتیها بعرض می رسانند که رفته است اراضي صنیع الدوله را ببرد . محسن خان مشیرالدوله با امین الدوله بك مغز در در پوست بودند، نظر عروسی محسن باین دوستی امین الدوله اسم پسرش را محسنگذارده بود و دختر محسن خان راهم برای ارگرفته بود. برای استحکام ریاست اجازه دارکه محسن دختر مشيرالبرلمرا طلاق بدهد، فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه را برای اوگرفت، در گالری باغ ارك عقد کنان شد ، من در آن مجلس بودم، مشيرالدوله وارد مجلی شد، بهمه حضار حال تأسفی دست داد ، شبها دستجات بنوبت در پارك دعوت میشدند، من راخوی محمد قلی خان هم شبی دعوت داشتیم ، آخر شب همچو اتفاق افتاد که با امین الدوله تنها ماندیم ، فرمودند قیدری صحبت کنیم ، نشستیم صحبتهای دلچسب در میان آمد ، امین الدوله بعبارات مليح بمصالح مملکت در تعالی ایران نشر تمدن تلویح میکرد ما لذت میبردیم و آرزو میکردیم روزی این نات حنه بمنصه ظهور برسد . پسرم حقیقت از انتخاب امین الدوله خشنود بود و انتظاراتی داشت ، ای با آرزو که خاك شود . اطواری از امین الدوله بروز کرد که خلاف انتظار همه بود، بقول مایل افشار به آن نرميش از سرادب نیست بلغم بسیار نرم دلیر است ، من نظربصحبتهای شب عروسی شرحی با مین الدوله نوشتم که برای انجام نیت خیر حضرت اشرف خدمتگزاری بهتر از ارادتمندان نخواهید بافت را با خلوص نیت برای خستگزاری حاضریم ، اثری بر آن مترتب نشد ، پیچ پیچ در شهر زیاد شد ، بروایت صاحب اختبار جمعی بمنزل مبرزا حسن خان شرکت که از دوستان و محرم امین الدوله بود جرگه کردند بلکه بردد رامین الدوله رااز متابعت محن منصرف سازد ، باصرار جماعت میرود دزود برمیگردد، میگوید برامین الدوله وارد شدم ، قبل از اینکه سخنی عنوان کنم شروع کرد بذکر اوصاف محسن که روبروی او نشسته بود که دست من است، چشم من است ، عقل من است ، دیدم با این حال صحبت من مورد ندارد. حقیقت مایه افوس است که از غلاف مرصع بجای شمشیر هندی تیغ چربین در آید، چون باصنيع الدوله بدکرد من این چند سطر را باكراه نوشتم، چون ظن طرفین و غرض میرود، غرض نبست افسوس است که آنچه ازاد شنیده بودم اومظنون عامه بوداتری بروز کرد، بلی مظفرالدین شاه رأی نداشت اما تابع ر أی میشد. پدرم مراقبت او را نداشت که همه روزه حاضر در بار باشد راو این عادت را داشته با کناره گیری پدرم تقویت او از امین الدوله (۱۱صفر) مؤثر افتاد ، فرمانفرما بکرمان رفت بصيرالسلطنه و مد ::.. را به تبریز فرستاد ، اگر امین الدوله دست بدست منبع البرله میدادبه بی منظره گالری که بعدها تقسیم شد و چندی هیئت وزراء در آن تشکیل شد اصلاحات موفق میشد، مالايدرك كلدلايترك كله، خصوص در زمان پدرم امین الدوله در عامه وجه داشت و در دولت مقامی عنيف، ندانست چه کند، صنیع الدوله در خزانه داری قرار داده بود و قات که در آن -- * -: ج-: - . خنده وجه المحتلة و به ه ..*

1- پدرم تنها بود ، امین الدوله میتوانست از كمك او استفاده کند .