برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۱۰۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
خاطرات و خطرات
۸۹
 
پرونده:صاحب دیوان ارباب مناصب نایب السلطنه نظام الملک سلام جلو تخت مرمر.jpg
صاحب دیوان ارباب مناصب نایب السلطنه نظام الملک
سلام جلو تخت مرمر

ایلخانی الله قلیخان که مخاطب بود بمناسبت آنکه شب هوا بی تناسب خنک شده بود در تعریف از هوا گفت ، دبشب همه مردم لحاف کشیدند و ضحکی شد. بعضی شاهزادگان در تالار مرمر می ایستادند و بعضی اثاثیه سلطنتی در دست داشتند، از لوازم غلیان مرصع بود که پیشخدمت باشی خصوصی مقابل شاه روی تخت میگذاشت و نسی پیچ را بدست شاه میداد.

خطیب الممالک خطبه میخواند . از شمرا قصیده بعرض میرساندند و چند بیت بر میخواند سلام منقضی میشد .

سلام تحویل سلام تحویل در عمارات سلطنتی منعقد میشد، اواخر در تالار موزه بواسطهٔ وسعت ، زیرا عدهٔ مدعوین از علماء و شاهزادگان و وزراء و رؤسای ادارات تجاوز کرده و به هفتصد و هشتصد می رسید ، مطابق صورت برای همه طبقات عیدی مقرر بود و باز تا روز دوازدهم عبد بترتیب از همه طبقات شرفیاب میشدند و عیدی بآنها مرحمت میشد.

ترتیب سلام تحویل جلو تخت طاروس مسندی مرواریددوزی می افکندند و چند متکا ایضاً مرواریددوزی می نهادند، شاه باحترام علماء روی زمین یا کرسی کم‌خیز می نشست شمایل حضرت امیر و دعای صباح بخط آن بزرگوار و قدری تربت که شاه موقع زیارت در نجف خودشان برداشته بودند روبروی شاه فرار میدادند ، بفاصله قدح های مرصع و گلدان مینهادند ، یک نفر از علماء روبرو می نشست و با زعفران و گلاب دعای تحویل مینوشت که در کاسهٔ آب میانداختند و پس از تحویل شاه قدری از آب می‌آشامیدند.

پرونده:مبارزه پهلوانان عصر نوروز.jpg
مبارزه پهلوانان عصر نوروز

از لوازم اثاثه حضور جعبه مهر سلطنتی بود. منشی‌الممالک فرامین مستمری‌ها و انعامات نوروزی را که قبلا تنظیم یافته بود بمهر میرساند و در موقع تحویل شکونی بود ، ایشک آقاسی با صدر اعظم روبروی شاه میایستادند و طرف فرمایشات بودند ، علما بضی طرف راست و بعضی طرف چپ