برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ح
 • ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود۱۵۳
 • تنت بناز طبیبان نیازمند مباد۷۲
 • جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد۸۶
 • جمالت آفتاب هر نظر باد۷۱
 • جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید۱۶۰
 • چو آفتاب می از مشرق پیاله بر آید۱۵۸
 • چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد۶۲
 • چو دست بر سر زلفش زنم بتاب رود۱۵۰
 • چه مستیست ندانم که رو بما آورد۹۸
 • حسب حالی ننوشتیّ و شد ایّامی چند۱۲۳
 • حسن تو همیشه در فزون باد۷۳
 • خستگانرا چو طلب باشد و قوّت نبود۱۴۱
 • خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد۷۴
 • خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود۱۵۱
 • خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد۱۱۰
 • خوشست خلوت اگر یار یار من باشد۱۰۹
 • دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند۱۳۵
 • در ازل پرتو حسنت ز تجلیّ دم زد۱۰۳
 • در ازل هر کو بفیض دولت ارزانی بود۱۴۸
 • درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد۷۸
 • در نظربازی ما بیخبران حیرانند۱۳۰
 • در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد۱۱۷
 • دست از طلب ندارم تا کام من بر آید۱۵۷
 • دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد۹۲
 • دلا بسوز که سوز تو کارها بکند۱۲۶
 • دل از من برد و روی من از نهان کرد۹۳
 • دلبر برفت و دلشدگانرا خبر نکرد۹۴
 • ل ما بدور رویت ز چمن فراغ دارد۷۹