برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


 • کس نیست که افتادهٔ آن زلف دو تا نیست۴۸
 • کنون که بر کف گل جام بادهٔ صافست۳۱
 • کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت۵۵
 • گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت۵۷
 • گل در بر و می در کف و معشوقه بکامست۳۲
 • لعل سیراب بخون تشنه لب یار منست۳۶
 • ما را ز خیال تو چه پروای شرابست۲۱
 • ماهم این هفته برون رفت و بچشمم سالیست۴۷
 • مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت۶۶
 • مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست۴۴
 • مردم دیدهٔ ما جز برخت ناظر نیست۴۹
 • مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست۱۸
 • منم که گوشهٔ میخانه خانقاه منست۳۸
 • میر من خوش میروی کاندر سر و پا میرمت۶۳
 • یا رب این شمع دلفروز ز کاشانهٔ کیست۴۷
 • یا رب سببی ساز که یارم بسلامت۶۲
 • حرف ث ۱ غزل
 • درد ما را نیست درمان الغیاث۶۶
 • حرف ج ۱ غزل
 • توئی که بر سر خوبان کشوری چون تاج۶۷
 • حرف ح ۱ غزل
 • اگر بمذهب تو خون عاشقست مباح۶۸
 • حرف خ ۱ غزل
 • دل من در هوای روی فرّخ۶۸
 • حرف د ۱۴۵ غزل
 • آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند۱۳۲
 • آنکس که بدست جام دارد۸۰
 • آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد۸۴