برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
مه

بعد از وفات خواجه، و عین عبارت کاتب در آخر نسخه از قرار ذیل است: «تم الدّیوان فی اوایل شهر جمادی الاولی السنة سبع و عشرین و ثمانمائة الهجریّ» و بنابراین چنانکه مکرّر درین مقدّمه اشاره بدان شده عجالةً تا نسخهٔ قدیمتری از دیوان خواجه از جائی بدست نیامده باید این نسخه را قدیمترین نسخ موجوده تاریخ وارد دیوان خواجه محسوب نمود چه در هیچیک از کتابخانهای مشهور ایران و اروپا و غیره که فهارس مطبوعه دارند و اطّلاع بر محتویات آن کتابخانها از روی آن فهارس ممکن است با فحص بلیغ نسخهٔ باین قِدَم تاکنون بنظر

و اینک صورتی از قدیمترین نسخهٔ دیوان حافظ که در بعضی از کتابخانهای مشهور ایران و اروپا موجود است:

نسخهٔ خ متعلّق بآقای سیّد عبدالرّحیم خلخالی در طهران موّرخهٔ سنهٔ   ۸۲۷
نسخهٔ کتابخانهٔ بودلیان در اکسفورد (انگلستان) "   " ۸۴۳
نسخهٔ کتابخانهٔ خصوصی مستر چستربیتی در لندن "   " ۸۵۳
نسخهٔ کتابخانهٔ مجلس شورای ملّی در طهران "   " ۸۵۴
نسخهٔ کتابخانهٔ موزهٔ بریطانیة در لندن "   " ۸۵۵