برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۳۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
لح

خواجه نمایم و بقول سنائی راجع بدیوان مسعود سعد سلمان که خود او جمع کرده بوده و اشعار الحاقی دیگران را نیز سهواً در آن داخل نموده:

 دُر و خر مهره در یکی رشتهجمع کرد آنگهی پریشان کرد

تا آنجا که مقدور من است دُر و خر مهره را در یکی رشته جمع نکنم و ابداً شهرت بعضی از آن اشعار الحاقی در نسخ جدیده مرا وا ندارد که حتّی یک غزل یا حتّی یک بیت که در نسخ اساس نیست بر دیوان خواجه علاوه نمایم، و سایر نسخ متأخّره را که بصفت مذکور متّصف نباشند فقط برای تأیید و ترجیح جانبی بر جانبی در مورد بروز اختلاف بین نسخ قدیمه بکار برم نه استقلالاً در مقابل نسخ قدیمه.

پس از تفحص بسیار از هر جا و هر کس بالاخره متوفیق خدای تعالی و بمساعدت جمعی از دوستان و ارباب فضل خصوصاً آقای نخجوانی و آقای دکتر قاسم غنی و آقای اقبال آشتیانی موفّق شدم که بتفاریق هجده نسخهٔ خطّی از دیوان خواجه که شرح خصوصیّات هر یک از آنها عنقریب مذکور خواهد شد فراهم آورم، و ما بین این هجده نسخه چهار نسخهٔ از آنها را که فوق العاده قدیمی و نزدیک بعصر خواجه میباشند