برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
لو

که با نگارندهٔ این سطور از آنگاه باز که در پاریس بسمت سرپرستی محصّلین اعزامی فرانسه تشریف داشتند همواره لطف و مرحمت مخصوصی ابراز میفرمایند از اینجانب تقاضای طبع نسخهٔ نسبةً مصحّح مضبوطی از دیوان خواجه فرمودند نگارنده با وجود اینکه لیاقت و استعداد این کار مهمّ را در خود نمیدید محض امتثال اوامر مطاعّه ایشان با کمال افتخار این تقاضا را پذیرفت مشروط بر آنکه آقای دکتر قاسم غنی از اطبّای مشهور طهران که از سالیان دراز با یک اهتمام عجیب خستگی ناپذیری مشغول جمع‌آوری اطّلاعات راجعه بحافظ از سوانح احوال او و تاریخ مبسوط مفصّل قرن هشتم که حافظ در آن قرن نشو و نما یافته و شرح منشأ و تحوّلات تصوّف در ایران تا قرن هشتم و غیر ذلک از معلومات مفیدهٔ راجع باو میباشند و علاوه برین مجموعهٔ بسیار کامل نفیسی از انواع نسخ خطّی و چاپی دیوان حافظ از مدّتها باینطرف بتدریج فراهم آورده‌اند مرا در این کار اعانت و با اینجانب در تهیّهٔ این طبع و نشر مشارکت نمایند و مخصوصاً وسایل تحصیل کتب و مراجع لازمه را برای محرّر این سطور که قریب دو سال است در نتیجهٔ علل و حوادثی که اینجا موقع ذکر آن نیست از جمیع کتابهای