برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
کد

که بخواهد یک چنین دیوانی را با وصف مذکور یعنی دیوانی متکمل (نه منتخب) از خواجه که در صحّت انتساب محتویات آن بخواجه کمّاً و کیفاً حتّی‌المقدور جای شک و تردیدی نباشد بطبع رساند چیست؟ بعبارةٍ اخری اگر کسی بخواهد نه بقصد تجارت و علاوه کردن چاپی بر چاپهای بی‌حدّ و حصر دیوان حافظ بلکه فقط بقصد تمتّع و استفادهٔ خود و نیز بهره‌مند ساختن دیگران دیوانی کامل و تمام ولی بی‌حشو و زواید از خواجه که هم از حیث متن تا حدّ امکام مصحّح و مضبوط باشد و هم از اشعار الحاقی شعراء دیگر غیر خواجه که چنانکه همه کس میدانند در طیّ این شش قرن از عصر حافظ تا عصر ما مقدار عظیمی از آنها متدرّجاً در دیوان خواجه داخل شده بکلّی عاری و خالی باشد طبع نموده در دسترس عامّهٔ فضلا و محبّین روزافزون خواجه بگذارد و تکلیف او مابین این همه نسخ مختلفه خارج از حدّ احصا چیست و کدام نسخه یا نسخ را باید اساس طبع خود قرار دهد و کدامها را باید طرح نماید و چگونه از عهدهٔ مسئولیتی که او را در مقابل فضلاء باریک‌بین جهان متوجّه است باید بیرون آید؟ مثلاً راجع بعدهٔ اشعار آیا باید اساس طبع خود را آن نسخه یا نسخی قرار دهد که محتویات آن از همه بیشتر است یا