برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
یب
 • یاری اندر کس نمی‌بینم یارانرا چه شد۱۱۴
 • یکدو جامم دی سحرگه اتّفاق افتاده بود۱۴۳
 • حرف ر ۱۳ غزل
 • الا ای طوطی گویای اسرار۱۶۵
 • ای خرّم از فروغ رخت لاله‌زار عمر۱۷۱
 • ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار۱۶۸
 • ای صبا نکهتی از کوی فلانی بمن آر۱۶۸
 • دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور۱۷۲
 • روی بنما و مرا گو که ز جان دل بر گیر۱۷۴
 • روی بنما و وجود خودم از یاد ببر۱۶۹
 • شب وصلست و طی شد نامهٔ هجر۱۷۰
 • صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار۱۶۷
 • عیدست و آخر گل و یاران در انتظار۱۶۶
 • گر بود عمر بمیخانه رسم بار دگر۱۷۰
 • نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر۱۷۳
 • یوسف گم‌گشته باز آید بکنعان غم مخور۱۷۲
 • حرف ز ۹ غزل
 • ای سروناز حسن که خوش میروی بناز۱۷۶
 • بر نیامد ز تمنّای لبت کام هنوز۱۷۹
 • بیا و کشتی ما در شط شراب انداز۱۷۸
 • حال خونین دلان که گوید باز۱۷۷
 • خیز و در کاسهٔ زر آب طربناک انداز۱۷۹
 • درآ که در دل خسته توان درآید باز۱۷۷
 • دلم رمیدهٔ لولی و شبیست شورانگیز۱۸۰
 • منم که دیده بدیدار دوست کردم باز۱۷۶
 • هزار شکر که دیدم بکام خویشت باز۱۷۵
 • حرف س ۵ غزل
 • ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس۱۸۱