برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
یا
 • گل بی‌رخ یار خوش نباشد۱۱۱
 • گوهر مخزن اسرار همانست که بود۱۴۴
 • مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند۱۲۷
 • مرا مهر سیه‌چشمان ز سر بیرون نخواهد شد۱۱۲
 • مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد۱۱۸
 • مسلمانان مرا وقتی دلی بود۱۴۷
 • مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد۸۴
 • معاشران ز حریف شبانه یاد آرید۱۶۳
 • معاشران گره از زلف یار باز کنید۱۶۵
 • من و انکار شراب این چه حکایت باشد۱۰۷
 • نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد۱۰۰
 • نفس بر آمد و کام از تو بر نمی‌آید۱۶۰
 • نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد۱۰۸
 • نقدها را بود آیا که عیاری گیرند۱۲۵
 • نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند۱۲۰
 • نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد۸۷
 • واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند۱۳۵
 • هر آنکو خاطر مجموع و یار نازنین دارد۸۲
 • هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد۸۳
 • هر که شد محرم دل در حرم یار بماند۱۲۰
 • هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود۱۵۱
 • همای اوج سعادت بدام ما افتد۷۷
 • یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد۹۸
 • یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود۱۴۰
 • یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود۱۳۸
 • یارم چو قدح بدست گیرد۱۰۰