برگه:تعداد نفوس شهر تهران.pdf/۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

و یک کنیز یا خدمتکار و یکنفر نوکر یا خانه شاکرد و هیچ اجاره‌نشین بخانه خود راه نمیدهند معروف است که در خانه یهودان جمعیّت از همه جا بیشتر است و نکته‌اش ظاهر است با وجود ان خود جان‌نثار عدد کل نفوس انها را از صغیر و کبیر هزار و پانصد هفتاد و هشت نفر یافت بعد از انکه در جمیع خانهای آنها وارد شده اطاق باطاق همه را سرشمار نمود و عدد و بیوت آنها را صد و شصت باب یافت و حال چُون عدد اول را بر ثانی قسمت کنیم خارج قسمت اندک از ده کمتر میشود یعنی که بطور وسط در هر خانه یهود ده نفر جمعیت است اعتقاد عموم ناس برین است که جمعیّت دارالخلافه اقلاً بکرور میرسد ولیکن این عقیده فاسد است و بی‌مأخذ زیرا که ایشان هنوز ده هزار و صد هزار نفر جمعیّت را در محل مکشوف و بلامانع

ندیده‌اند