برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۲).pdf/۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۹۳

و چهل هزار قشون بافغانستان میفرستد، کامران و یارمحمد خان را با پول و صاحب‌منصب کمک میکنند. تمام این اقدامات را بر ضد دولت ایران عادلانه و مشروع میدانند، چرا؟... چونکه دولت ایران باغوا و تحریک روسها بافغانستان قشون فرستاده. اگر چنین است این دشمنی دربارهٔ روسها هم باید اعمال شود چونکه مسبب تمام این دشمنی‌های دولت ایران با دولت انگلیس دولت روس میباشد، اما دولت عدالت شعار انگلیس عوض اینکه با روسها از در دشمنی در آید با آنها در سر تقسیم مملکت ایران مکاتبه میکند. کی و چه وقت؟ در همان سال ۱۸۳۸ که در آنسال ایران را باتهام دوستی با دولت روس در تحت فشار قوای بری و بحری خویش قرار داد.

در این تاریخ دولت روس است که بدولت انگلیس تذکر میدهد بموجب موافقت نظری که در سال ۱۸۳۴ بین دولتین حاصل شده استقلال و تمامیت ارضی ایران باید محفوظ گردد و حال چگونه است که دولت انگلیس در این تاریخ (۱۸۳۸) تنها به تصرف ایران اقدام مینماید؟

این تذکر در نوامبر ۱۸۳۸ در یک مراسلهٔ رسمی از طرف وزیر امور خارجهٔ روس کنت نسلرود[۱] به کنت پوزودی بورگو[۲] داده شد که سفیر فوق‌الذکر به لرد پالمرستون رسماً اطلاع دهد. چونکه انگلیسها دولت ایران را تهدید و علناً بخاک آن تجاوز مینمودند.

در این مراسله دولت امپراطوری روس بقرارداد مسرت‌انگیزی که در آن موافقت نظر در باب مسائل ایران بین دولتین روس و انگلیس حاصل شده اشاره مینماید و یک سواد از مراسلهٔ لرد پالمرستون که در سپتامبر ۱۸۳۴ خطاب به مستر بلای[۳] وزیر مختار دولت انگلیس مقیم پطرز بورغ نوشته و او نیز رسماً آن مراسله را برای وزیر امور خارجه روس فرستاده است جوفاً میفرستد و به کنت مذکور دستور میدهد که این مراسله را بنظر لرد پالمرستون برساند و در ضمن از طرف دولت تذکر بدهد


  1. Count Nesselrode
  2. Count Pozo di Borgo
  3. Mr. Bligh.