برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۲).pdf/۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
 1. فصل سی و یکم
  اشاره بمعاهدهٔ سری بین دولتین روس و عثمانی در سال ۱۸۳۳ – معاهدهٔ لندن (۱۸۴۰) بین دولتین روس و انگلیس – جنگ کریمه – ورود نمایندهٔ مخصوص دولت روس بطهران – سیاست خشن دولت انگلیس در ایران
   » ۶۵۷   » ۶۷۵
 2. فصل سی و دوم
  سیاست دولت انگلیس در ایران و افغانستان بعد از جنگ کریمه – فتنهٔ سر چارلز موری وزیر مختار تازه‌نفس دولت انگلیس – اعلان جنگ دولت انگلیس بدولت ایران در نوامبر ۱۸۵۶ – نامهٔ ناپلئون سوم امپراطور فرانسه به ناصرالدین شاه
   » ۶۷۷   » ۷۰۹
 3. فصل سی و سوم
  ایران بعد از معاهدهٔ پاریس – صدارت میرزا آقاخان نوری – دسیسهٔ میرزا آقاخان نوری در باب هرات – سر هنری رالینسون وزیر مختار جدید انگلیس در ایران – مستر الیسن وزیر مختار جدید انگلیس – تحریکات دولت انگلیس در افغانستان – اشاره بانقلاب هندوستان – استویک مأمور سیاسی دولت انگلیس در ایران
   » ۷۱۰   » ۷۵۱
 4. فصل سی و چهارم
  مأموریت ادوارد استویک در ایران – شکست قشون ایران در مرو – اشاره باحوال مردم طهران – قحطی – مذاکرهٔ احداث سیم تلگراف در ایران – استویک در اردوی حسام‌السلطنه – حرکت استویک از ایران
   » ۷۵۲   » ۷۸۳