برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۲).pdf/۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۴۱۲

شدیم...[۱] اول شب بلندن رسیدیم، دو روز در هتل مارشال تامسن منزل شد تا اینکه سر گور اوزلی و ولک صاحب و الیس صاحب و کمبل صاحب و جنرال لیزلی که همهٔ آنها در ایام سفارت خود و توقف ایران از دولت علیه مورد التفات شده بودند، مکرر بدیدن آجودانباشی آمده از کیفیت بعضی از اوضاع خبر دادند و از آنها تحقیق شد که در این شهر بهترین هتل‌ها کدام است، گفتند هتل میور[۲] و از تمامی هتلها سنگین‌تر میباشد و سرکار ولیعهد پادشاه روسیه هم در آنجا منزل کرده بودند، لکن عیب آنجا این است که خرج کلی دارد. آجودانبائی بملاحظهٔ بعضی جهات از منزل قدیم به هتل مزبور آمده همان منزل را که سرکار ولیعهد دولت روسیه اجاره کرده بودنده اجاره و توقف نمود. در ایام چهل و یکروز توقف لندن آنچه فیمابین جناب لرد پالمرستون وزیر امور خارجه و آجودانباشی گفتگوی دولتی تحریراً و تقریراً اتفاقی افتاده بود بتفصیل تمام در اجزای علیحده و اوراق جداگانه نوشته شده است.[۳]

در اینجا مؤلف داخل در تعریف شهر لندن شده از هوا و اقلیم آن صحبت مینماید. بعد از وضع زندگانی اهالی، بعد جغرافیای جزایر بریتانیا، وسعت خاک آن، عدهٔ نفوس، عایدات و مخارج دولتی، قروض دولتی، جمعیت لندن و قشون و غیره شرح میدهد[۴] بعد گوید:

«نظر باینکه تفصیل وقایع و کیفیاتی که فیمابین امنای دولت علیه ایران و وکلای دولت بهیه انگلیس اتفاق افتاده بود حسب الواقع بر اهالی انگلند و کرسی نشینان پارلمنت معلوم نشده بود مستر مکنایل بخیالی که داشت هر چه خواست، بخلاف ماجرا در لندن باسمه نموده معهذا آجودانباشی کیفیات مزبوره را بانضمام بعضی وقایع که ایام توقف لندن تحریراً و تقریراً مابین جناب لرد پالمرستون وزیر

امور خارجه دولت انگریز و آجودانباشی اتفاق افتاده بود بجهة استحضار سفرای


  1. صفحه ۷۲ از سفرنامه.
  2. Mayor Hotel.
  3. صفحه ۷۳ از سفرنامه.
  4. صفحه ۸۵ از سفرنامه.