برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۷۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۶۹

ماده یازدهم − در صورتیکه از قوای بحری فرانسه یک دسته جهازات به خلیج فارس و بنادر متعلق باعلیحضرت پادشاه ایران بیاید اعلیحضرت پادشاه ایران تمام وسایل و تسهیلات لازمه را که محتاج‌الیه باشد فراهم خواهد نمود.

ماده دوازدهم − اگر ارادهٔ اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا برای حمله به متصرفات انگلیس در هند بفرستادن قشون از راه خشکی قرار گیرد اعلیحضرت پادشاه ایران از آنجا که متحد صمیمی و وفادار اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا است بایشان راه عبور از مملکت خود خواهد داد. اگر این مسأله عملی شد دولتین قبلا قرارداد مخصوصی خواهند بست و راهیرا که قشون باید اختیار نماید و مایحتاج و وسائل حمل و نقل که برای ایشان لازم میشود و قوای کمکی را که اعلیحضرت پادشاه ایران میتواند همراه کند در آن تعیین خواهند کرد.

ماده سیزدهم − هر چه از لوازم و مایحتاج در ایران بلشکریان بری و قوای بحری داده شود در تعقیب مواد سابق این معاهده بقیمتی که در مملکت فرانسه باهالی واگذار و محسوب میشود بحساب آورده خواهد شد.

ماده چهاردهم − مقررات ماده دوازدهم مذکور در فوق فقط شامل فرانسه است بنابر این حقوق مذکور نباید با انعقاد معاهدات دیگر بانگلیس یا روس واگذار شود.

ماده پانزدهم − برای استفاده طرفین یک معاهده تجارتی نیز در تهران منعقد خواهد گردید.

ماده شانزدهم − این معاهده بعد از چهار ماه از تاریخ امروز در تهران بامضاء و تصویب خواهد رسید.

در اردوی امپراطوری در فین‌کن‌اشتاین، بتاریخ چهارم ماه مه ۱۸۰۷ (مطابق ۲۵ صفر ۱۲۲۲) منعقد و امضاء گردید.

محل امضاء هوک -ب-ماره. محل امضاء سفیر ایران. سواد مطابق اصل است.