برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۷۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۶۷

از طرف اعلیضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا آقای هوک برنارماره[۱] وزیر مملکتی و حامل حمایل لژیون دونور و دارای نشان سن‌هوبر[۲] از مملکت باویر و نشان وفا از مملکت باد.[۳]

از طرف پادشاه ایران عالی‌جناب فخامت نصاب میرزا محمدرضاخان سفیر فوق‌العاده و بیکلربیکی و وزیر شاهزاده محمدعلی میرزا.

و ایشان بعد از ارائه و مبادلهٔ اعتبارنامه‌های خود در باب مواد ذیل توافق حاصل کرده‌اند:

ماده اول − بین اعلیحضرتین امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا و اعلیحضرت پادشاه ایران صلح و دوستی و اتحاد دائمی برقرار خواهد بود.

ماده سوم − اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا، استقلال ممالک حاضرهٔ اعلیحضرت پادشاه ایرانرا میداند.

ماده سوم − اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا، گرجستان را حتماً متعلق باعلیحضرت پادشاه ایران میداند.

ماده چهارم − اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا متعهد میشود که تمامی مساعی خود را در مجبور ساختن روسها به تخلیه گرجستان و خاک ایران صرف نماید و برای تحصیل این نتیجه در بستن عهدنامهٔ صلح مداخله کند. تخلیهٔ این اراضی همه وقت منظور سیاست و پیشنهاد نظر عنایت او خواهد بود.

ماده پنجم − اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا در دربار ایران یک نفر سفیر فوق‌العاده و چند نفر منشی سفارتخانه نگاه خواهد داشت.

ماده ششم − چون اعلیحضرت پادشاه ایران مایل است که پیاده‌نظام و توپخانه و استحکامات خود را بر طبق اصول اروپائی منظم نماید اعلیحضرت امپراطور فرانسویان و پادشاه ایتالیا متعهد میشود که توپهای صحرائی و تفنگ‌ها و سرنیزه‌هائی

  1. Maréchal Hugues Bernard - Maret
  2. St. Hubert
  3. Bade