برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۹

تشریفات امور راجعه به تجارت میباشد.

مهر و امضای کاپیتان جان ملکم و مهر حاجی ابراهیم خان کلانتر»

فرمان دیگر نیز از طرف فتحعلی‌شاه برای معرفی و عملی نمودن این قرارداد تجارتی تقریباً بشریح ذیل صادر گردید:

«عموم حکام و فرمانروایان و بیگلربیگی‌ها و نواب و متصدیان بدانند در این موقع که کاپیتان جان ملکم از جانب پادشاه والاجاه انگلستان و فرمانفرمای کل هندوستان بدربار شاهنشاهی ما آمده که روابط مودت و دوستی را بین دولتین ایران و انگلستان برقرار کند و ایجاد اتحاد و یگانگی را برای همیشه برقرار سازد لذا قرارداد و عهدنامه مودت نوشته شده بامضاء کاپیتان جان ملکم و وزیر معتمد ما حاجی‌ابراهیم‌خان رسیده است و بر عهده شماها است که بر طبق شرایط و مواد قرارداد و عهدنامه منعقده که بین دولتین رد و بدل شده است از روی صداقت و درستی عمل نمائید و هر کس در هر درجه و مقام که باشد بر خلاف مندرجات عهدنامه عمل نماید مورد قهر و غضب شاهنشاهی ما واقع خواهد شد. بتاریخ دوازدهم ماه شعبان ۱۲۱۵ مطابق ۵ ژانویه ۱۸۰۱

مهر فتحعلی شاه در صدر فرمان و نه نفر هم از رجال درجه اول آن را مهر نموده‌اند.

مهرها عبارت است از مهر: حاجی ابراهیم خان- میرزا شفیع-میرزا رضاقلی-آصف‌الدوله-میرزا رضی-میرزا احمد-مرتضی قلی-میرزا یوسف-میرزا فضل‌الله»