برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۳۰

«مردم همه از مرگ شاه در وحشت هستند. آنهائیکه میتوانند برای خود سلاح و وسائل دفاع تهیه نمایند از خریدن آن کوتاهی نمیکنند. قیمت باروط خیلی ترقی نموده، مکنایل بمن گفته است، وقتیکه در خلوت بدربار شاه میروم مشاهده میکنم که همه مشغول تهیه سلاح میباشند و دکانهای اسلحه‌فروشی پر از جمعیت میباشد. مردم همه برای خود و کسان خود اسلحه تهیه میکنند. در ظاهر چیزی اظهار نمینمایند پیداست که هر کسی بفکر حفظ خویش است. مثل این است که هر کس از همسایه خود وحشت دارد، حتی در میان طبقات عالی نیز دیده نمیشود که اتحاد و صمیمیت بین آنها وجود داشته باشد، سوءظن و وحشت از گفتار و کردار و اطوار هر کس پیداست.

علاوه بر ناخوشی مسلم شاه یک نوع تصورات نیز در میان عامه جریان دارد که آنها نیز بیشتر اسباب وحشت عمومی شده است و مردم خیال میکنند که شاه ایران یکماه طول نخواهد کشید که وفات خواهد نمود.

این را بگفتار و پیش‌بینی یک ستاره‌شناس معروف نسبت میدهند و یک سید عالیقدر هم آنرا تصدیق نموده است. آن پیش‌بینی این است که شاه عنقریب دار فانی را وداع خواهد نمود.

علاوه بر این یک دلیل دیگر نیز موجود است و آن خواب خود شاه میباشد که سالهای قبل دیده است. تفصیل آن اینکه شاه خواب میبیند شخصی یک دست اسلحه برای او آورد که شاه خریداری کند. فروشنده قیمت آنرا ۶۰ تومان مطالبه نمود، شاه در سر قیمت گفتگو کرد تا اینکه بیست تومان از قیمت آن پائین آورد و بچهل تومان خواست آنرا خریداری نماید، فروشنده قبول نمود و اسلحه را در مقابل چهل تومان به شاه تسلیم کرد ولی بشاه گفت که برای کسر این بیست تومان در سر قیمت، بیست سال از مدت سلطنت خود از دست دادی و فقط چهل سال پادشاهی خواهی نمود. حال سال چهلم سلطنت شاه است و مردم از این حیث در وحشت میباشند و میدانند که شاه در این سال فوت خواهد نمود.

مستر مکنایل برای من حکایت کرد که حسینعلی میرزا قبلا بمن گفته بود