برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۳۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۲۵

با پنجاه هزار قشون روس بطرف خراسان و خیوه حرکت کرده و این قشون روس به عباس میرزا کمک خواهد نمود که تمام خراسان را متصرف شود. این خبر تا این اندازه صحیح است که امپراطور روس به فتحعلی‌شاه پادشاه ایران نوشته است دولت روس حاضر میباشد پنج هزار نفر قشون روسی برای مساعدت شاه بفرستد تا خراسان و ترکستان را متصرف شوند. با این ترتیب امید میرود که عنقریب خود آنها مالک مملکت خود شوند. بهانهٔ روسها این است که هشت هزار نفر از اتباع روس در خیوه در تحت اسارت میباشند، در صورتیکه من اطلاع کامل دارم عدهٔ آنها از دویست نفر تجاوز نمیکند و شصت نفر هم فراری میباشند که از روسیه گریخته در خیوه مسکن گرقته‌اند.

در اینجا شایع است که دولت روس حاضر شده باقی‌ماندهٔ مبلغ غرامت جنگ را بدولت ایران ببخشد مشروط بر اینکه دولت ایران در تصرف مملکت خیوه بدولت روس مساعدت کند.»[۱]

جان ویلیام کی در این باب گوید:

«روسها در عباس میرزا نفوذ پیدا کرده او را برای تصرف خراسان، افغانستان و خیوه تشویق می‌نمودند ولی در قشون ایران یک صاحب‌منصب بااستعداد و صاحب نفوذ حضور داشته موسوم به کاپیتان شی[۲] که مداخلات او در امور قشونکشی‌های این عصر ایران، حمله به مملکت خیوه را عقب انداخت. سال بعد هم تنبیه افغانها را مقدم داشت، این بود که عوض حمله به خیوه مصمم شدند بطرف هرات حرکت نمایند، این بار نیز وزیر مختار انگلیس موسوم به مستر مکنایل[۳] مانع این اقدام شد و این قشونکشی نیز به تأخیر افتاد، ولی بالاخره طولی نکشید که عباس میرزا مصمم شد با قشونهای خود بطرف خراسان حرکت کند فتوحات پی در پی عباس میرزا در خراسان باو جرأت داد که نقشه تصرف هرات، بخارا و


  1. تاریخ جنگهای افغانستان تألیف جان ویلیام کی، جلد اول (صفحه ۱۵۶)
  2. Capitain Shee
  3. این شخص رول مهمی در زمان محمد شاه بازی نمود که شرح آن بیاید.