برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۲۹۹

در نیمه راه الی پایتخت یا نیمه راه اردوی همایونی هیئت محترمی از طرف اعلیحضرت شاهنشاهی بریاست یکی از رجال دربار باستقبال جناب معزی‌الیه خواهد آمد و عساکر ساخلوی شهر یا عساکر اردو بجانب معزی‌الیه پیش‌فنگ زده و احترامات نظامی لازمه را معمول خواهند داشت و رئیس مستقبلین همایونی فی‌الفور سفیر کبیر را بمنزلی که برای مشار الیه مهیا شده و در آنجا گارد دو نور[۱] گذارده شده است راهنمائی خواهد نمود فردای ورود سفیر کبیر وزرای اعلیحضرت همایونی و رجال سلطنتی بدیدن جناب معزی‌الیه خواهند آمد و پس‌فردای آن جناب سفیر کبیر رسماً بحضور همایونی مشرف خواهد شد.

ایشیک آقاسی‌باشی در ساعت مقرره آمده و بجناب معزی‌الیه اطلاع خواهد داد که برای پذیرائی او همه چیز مهیا شده است. پس از آن جناب سفیر کبیر بترتیب ذیل حرکت خواهد کرد:

فراشان شاهی در جلو و از عقب آنها یک قسمتی از گارد یا از پیشخدمتان خود سفیر کبیر ملتزم بوده پس از آن جناب سفیر کبیر در حالیکه اسبی که از طرف همایونی فرستاده شده یا اسب خود را سوار میباشد. یکنفر از میرآخوران همایونی در جلو معزی‌الیه و هیئت سفارت در طرف دست راست و ایشیک آقاسی‌باشی در طرف دست چپ و شاطران سرکاری در جبین حرکت مینمایند، بلافاصله قسمتی از گارد یا از پیشخدمتان خود جناب معزی‌الیه و در عقب آنها فراشان همایونی میآیند.

عساکریکه در درون قصر یا در اردوی همایونی الی محل دخول بحیاط‌های خلوت یا سراپرده گذارده میشوند بسفیر کبیر پیش‌فنگ خواهند زد و ایشیک آقاسی‌باشی که در جلو سفیر کبیر میرود سعی خواهد کرد که تمام اشخاصی که در محل گذر جناب معزی‌الیه هستند سرپا بایستند.

سفیر کبیر در محل دخول بحیاط‌های خلوت یا سراپرده پیاده شده بمنزل وزیر اول یا بچادر سپهسالار راهنمائی شده و در آنجا مدت قلیلی تا بیرون آمدن


  1. قراول تشریفاتی «Garde d, honneur.»