برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۲۹۵

که عنفاً داخل خانه و مغازه و امکنه مزبوره شوند. در صورت لزوم باید باستیذان وزیر مختار یا شارژ دافر یا قونسول دوم مراجعه کنند و مشارالیهم دراگومن[۱] یا یکی از اجزاء خود را مأمور خواهند کرد که در موقع معاینه خانه یا مال‌التجاره حضور بهم رسانند.

فصل ششم – چون وزیر مختار و شارژ دافر اعلیحضرت امپراطور روس و نیز اجزاء سفارت و قونسولها و دراگومن‌ها اشیائی که متعلق بملبوس است و همچنین غالب ضروریاتی که بجهت معیشت آنها لازم است در ایران پیدا نمیکنند، علیهذا مأذون هستند که بدون ادای حقوق و سایر تکالیف، اشیائی که فقط مخصوص مصارف خودشان است وارد نمایند. دربارهٔ مأمورین اعلیحضرت شاهنشاه ایران مقیمین ممالک روسیه، رفتار بمثل از این حیث کاملا منظور خواهد بود.

اتباع ایران که جزء من تبع وزیر مختار و شارژ دافر یا قونسول بوده و بجهة خدمت مشارالیهم لازمند، مادامیکه در نزد ایشان هستند مانند اتباع روس و بالسویه از حمایت آنها بهره‌مند خواهند بود. ولی اگر یکی در این اشخاص مرتکب جنحه وبدین سبب مورد سیاست قوانین جاریه شود وزیر ایران یا حاکم و در صورت فقدان او کارگذاران محلی که حق این اقدام را داشته باشند فوراً از وزیر مختار یا شارژدافر یا قونسولی که شخص مظنون در خدمت او است تسلیم مومی‌الیه را خواهند خواست و اگر این عنوان مبنی بر دلایلی است که تقصیر شخص متهم را ثابت مینماید وزیر مختار یا شارژ دافر یا قونسول در قبولی این خواهش نباید هیچگونه اشکالی نمایند.

فصل هفتم – تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که مابین اتباع روس بوقوع میرسد موافق قوانین و رسوم دولت روس فقط برسیدگی و حکم سفارت یا قونسولهای اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد شد[۲]


  1. مترجم، خصوصاً مترجم السنه شرقی مانند فارسی، عربی و ترکی «Dragoman.»
  2. مقصود این است که مرافعات مابین تبعه روسیه باید رجوع به سفارت یا قونسول شود و مشارالیم موافق قوانین روسیه رسیدگی کرده و حکم دهند.