برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۲۷۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۲۶۲

الکساندر اول امپراطور روس بسیاست انگلستان خوب آشنا شده بود، مخصوصاً در کنگره‌هائیکه بعد از سال ۱۸۱۵ با نمایندگان دول تشکیل میشد، الکساندر در افکار و رفتار نمایندگان دولت انگلیس خوب دقت میکرد و در حسن نیت آنها تردید داشت. بعد از آخرین کنگره که در ورونا[۱] تشکیل شد سوءظن او بر حسن نیت سایرین مخصوصاً انگلیسها زیاده گشت و دیگر با آنها روابط نزدیک پیدا نکرد و باقی عمر خود را بدون دخالت در مسائل پیچ در پیچ اروپا به آسودگی گذرانید. راجع بسیاست خود نسبت بایران، دیگر بعد از معاهدهٔ گلستان متعرض ایران نبود و بدسایس دیگران نیز در این باب توجهی نمیکرد تا اینکه در سال ۱۸۲۵ درگذشت[۲].


  1. Verona
  2. الکساندر اول (۱۷۷۵ – ۱۸۲۵) امپراطور مملکت پهناور روسیه، از سال ۱۸۰۶ به‌سلطنت رسید و بیست و پنجسال تمام سلطنت کرد. این امپراطور با دسایس خارجی در قتل پدر خود پول اول شریک بود. در همان سالیکه سرجان ملکم در تهران با حاجی میرزا ابراهیم‌خان اعتمادالدوله شیرازی عهدنامه تعرضی و دفاعی را علیه ناپلئون منعقد مینمود در همان اوقات به‌تحریک عمال انگلیسی، پول اول امپراطور روسیه با شرکت پسرش الکساندر بقتل رسید و در همان شب الکساندر، بنام الکساندر اول بامپراطوری مملکت روسیه برگزیده شد. پدر الکساندر اول از سال ۱۷۹۶ تا سال ۱۸۰۱ سلطنت کرد. با انگلیسها علیه ناپلئون اتحاد بست و در جنگها شرکت نمود. ولی در سال ۱۷۹۹ با انگلیسها در سر جزیر مالتا اختلاف پیدا کرد و از اتحاد با آنها کناره نمود و به‌فرانسه پیوست و اتحاد گرمی بین پول و ناپلئون ایجاد شد. در نتیجه قرار دادند منعقاً با مساعدت دولت ایران به هندوستان حمله کنند که شرح آن گذشت.
    بر عکس الکساندر از همان ساعت اول با انگلیسها علیه ناپلئون همکاری نمود و به تحریک انگلیس‌ها بگرجستان ایران لشکر کشید. در نتیجه ایران با روسها مشغول جنگ شد که این جنگ سه سال بطول انجامید.
    در سال ۱۸۰۲ قرارداد صلح بین فرانسه و انگلیس بنام صلح آمیان بسته شد. در اثر این قرارداد، صلح در تمام قاره اروپا برقرار گردید. یکی از مواد قرارداد مزبور این بود که جزیره مالتا را انگلیسها تخلیه کنند اما انگلیسها باین قرارداد عمل نکردند. مجدداً از بهار سال ۱۸۰۳ بین انگلیس و فرانسه دشمنی آغاز و روسیه نیز بجنگ با فرانسه کشیده شد. در سال ۱۸۰۵ یک اتحاد بین دول انگلیس، روس، اطریش و سوئد علیه ناپلئون ایجاد گشت و در ماه دسامبر همان سال جنگ سختی بین ناپلئون از یکطرف و امپراطور روس و