برگه:ایران۱۲۸۸.pdf/۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
بتاریخ
یکشنبه یازدهم محرم ۱۲۸۸
 

قیمت
سه تومان و شش هزار
سالیانه

قیمت اعْلٰان
یکهزار دینار
سَطری

دارالطباعه
در جنب مدرسه دارالفنون
 

ایران

نُمْرهٔ
اَوَّل
 

تقسیم روزنامه
هفتهٔ سه رُوز
 

محلّ فروش سرٰای امیرالملک حجره حاجی میرتقی تاجر اداء قیمت روزنامه سه قسط

ساعات قبول اخبار و اعلان
دو ساعت بظهر مانده الی دو ساعت مانده بغروب
 

اعْلٰان

بمطالعه‌کنندکان روزنامه اعلان میشود رای همایون سرکار اعلیحضرت شاهنشاه جمجاه خلّدالله ملکه و سلطانه برین تعلّق یافت که عمل مطبوعات دولت علیّه عموماً و عمل روزنامجات مخصوصاً ترقی نموده و در تحت قاعده منضبط کردد انتظام آنها را باین خانزادها محول و مرجوع فرمودند این خانزاد دولت جاوید آیت متعهّد شد که در عوض هفته یکروزنامه که سابق در دارالطباعهٔ دولتی بطبع رسیده منقسم و منتشر میشد هفتهٔ سه روزنامه که ماهی دوازده نمره باشد منتشر بسازد اسم روزنامه بر حسب ارادهٔ جلیلهٔ ملوکانه تغیر کرد روزنامهٔ دولتی و ملی و ملتی که سابق بود مبدل بیک روزنامه شد موسوم بایران که در او من‌بعد اخبار رسمی داخله و هم اخبارات رسمی و غیررسمی خارجه و مسائل علمیّه و اعلانات تجارتی و غیره مندرج خواهد بود مسئولیّت این خانزاد دولت جاوید آیت در اخبار در اخبار رسمی داخله و خاره است که درین اخبار اکر مطلبی برخلاف واقع نوشته و طبع شود این خانزاد باید مورد مواخذه بشود امّا در اخبار غیررسمی که هر کس آزادست هر چه میخواهد بنویسد روزنامه‌نکرا ابداً مسئولیّت ندارد اخبار غیررسمی چنانکه در سایر دول آزادست درین روزنامه آزاد خواهد بود نهایت سعی و اهتمام بعمل خواهد آمد که الفاظ و عبارات اخبار وارده مندرج میشود از دایرهٔ ادب خارج نباشد و تدبیری اخذ شده است که از ولایات اخبارنویسی صادق و با تدین وقوعات واقعه را بروزنامه نکار بنویسد که بجهة اطّلاع عمومی درج و اعلان شود و اسم و امضای اخبارنویس در روزنامه طبع نمیکردد مگر در صورتیکه لزوم بهم برساند این اعلان در ابتدا منتشر میشود که من‌بعد مورد ایرادی نباشد   محمد حسن

اخبار رسمی

داخله

دربار همایون روز غره شهر ذی‌الحجةالحرام شهر دارالخلافه الباهره بشرف غبار موکب فیروزی کوکب همایون مشرّف کشته عموم اهالی مملکت بزیارت خاکپای مبارک شاهنشاهی روشنی دیده و دل حاصل نمودند

روز بیست و یکم ذی‌الحجّه بعد از فراغت از بعضی امور دولتی بقصد توقّف سه شب تشریف‌فرمای