برنامه جامع اقدام مشترک/پیوست ۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه جامع اقدام مشترک (۲۰۱۵ میلادی) از وزرای امور خارجه کشورهای موسوم به ۳+۳ (امریکا، انگلستان، آلمان، چین، روسیه و فرانسه) و ایران
ترجمهٔ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پیوست ۵ - برنامه اجرای برجام
این توافقنامه در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (برابر با ۲۳ تیر ۱۳۹۴) در شهر ژنو به امضا رسیده است. متن زیر حاوی ترجمه غیررسمی از پیوست پنجم این توافقنامه است که توسط وزارت خارجه ایران منتشر شده.

برنامه اجرا[۱]

۱. این پیوست توالی اقدامات مشخص شده در پیوست های شماره یک و دو برجام را تشریح می نماید.

الف. روز نهایی شدن

۲. متعاقب جمع بندی مذاکرات این برجام، گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده، با نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی) و ایران این برجام را تائید خواهند نمود.

۳. بلافاصله بعد از جمع بندی مذاکرات این برجام، قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در بخش ۱۷ این پیوست بدان اشاره شده است، جهت تصویب بدون تاخیر، تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد.

۴. اتحادیه اروپایی بلافاصله از طریق یک جمع بندی شورای وزیران اتحادیه اروپایی، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در بالا به آن اشاره شد، را تائید خواهد کرد.

۵. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایجاد ترتیبات لازم برای اجرای کلیه تدابیر شفافیت ساز پیش بینی شده در این برجام را آغاز خواهند نمود، به نحوی که این ترتیبات به منظور اجرا در «روز اجرا»، کامل مستقر و آماده باشد.

ب. روز تصویب

۶. «روز تصویب»، ۹۰ روز پس از تائید این برجام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه ای که در بالا بدان اشاره شد یا در تاریخی زودتر از آن از طریق موافقت متقابل همه مشارکت کنندگان برجام خواهد بود و در این تاریخ این برجام واجد اثر خواهد شد.

۷. از «روز تصویب» مشارکت کنندگان برجام ترتیبات و تمهیدات لازم، از جمله تمهیدات حقوقی و اداری، برای اجرای تعهدات شان طبق برجام اتخاذ خواهند کرد.

۸. ایران رسما به آژانس اطلاع خواهد داد که از «روز اجرا»، ایران پروتکل الحاقی را به صورت موقت، تا زمان تصویب آن توسط مجلس (پارلمان) اجرا خواهد نمود و کد اصلاحی ۳.۱ را به طور کامل اجرا خواهد کرد.

۹. ایران مفاد بند ۶۶ از بخش (م) پیوست شماره ۱ راجع به (موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال) را اجرا خواهد کرد.

۱۰. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو آن یک آئین نامه اجرایی، که از «روز اجرا» واجد اثر می شود، را تصویب خواهد کرد که به موجب آن کلیه مفاد آئین نامه اجرایی اتحادیه اروپایی که کلیه تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط هسته‌ای اتحادیه اروپایی به شرح مندرج در بخش ۱۶.۱ این پیوست را اجرایی کرده است، همزمان با اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران به نحو راستی آزمایی شده توسط آژانس، لغو خواهد کرد.

۱۱. ایالات متحده آمریکا، وفق اختیارات ریاست جمهوری، اقدام به صدور دستورهای توقف که از «روز اجرا» واجد اثر می شود، خواهد نمود که موجبات توقف اعمال تحریم های مرتبط هسته‌ای مبتنی بر قوانین موضوعه به نحو مصرح در بخش های ۱۷.۱ تا ۱۷.۲ این پیوست را فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین دستورات لازم جهت اتخاذ تدابیر مقتضی دیگر برای توقف اعمال تحریم ها به شرح مصرح در بخش های ۱۷.۱ تا ۱۷.۴ این پیوست، از جمله لغو فرامین اجرایی مذکور در بخش ۱۶.۴، و صدور مجوز فعالیت های مصرح در بخش ۱۷.۵، را صادر خواهد کرد.

۱۲. کشورهای مشارکت کننده از گروه ۱+۵ و ایران اقدام به شروع بررسی ها راجع به یک سند رسمی که تا قبل از «روز اجرا» تکمیل خواهد شد، می نمایند که در آن تعهد محکم مشارکت کنندگان گروه ۱+۵ در طرح مدرن سازی نیروگاه آب سنگین اراک مورد تصریح قرار گرفته و مسئولیت هایی که مشارکت کنندگان گروه ۱+۵ بر عهده خواهند گرفت، تعریف می شود.

۱۳. اتحادیه اروپایی، دولت های عضو آن و ایالات متحده آمریکا به نحو مقتضی مشورت با ایران راجع به تدوین دستورالعمل ها و بیانیه های مرتبط با جزئیات تحریم ها و اقدامات محدود کننده ای که قرار است طبق این برجام لغو شوند را شروع خواهند کرد.

ج. روز اجرا

۱۴. «روز اجرا» متعاقب اجرای اقدامات مرتبط هسته‌ای ایران مندرج در بند ۱۵ زیر و به نحو راستی آزمایی شده توسط آژانس و همزمان با اتخاذ اقدامات مندرج در بندهای ۱۶ و ۱۷ زیر توسط گروه ۱+۵ و وقوع اقدامات مندرج در بند ۱۸ زیر در سطح سازمان ملل متحد طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.

۱۵. ایران اقدامات مرتبط هسته‌ای مصرح در پیوست شماره ۱ را اجرا خواهد کرد:

۱۵.۱. بندهای ۳ و ۱۰ از بخش (ب) راجع به "رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک"؛
۱۵.۲. بندهای ۱۴ و ۱۵ از بخش (ج) راجع به "کارخانه تولید آب سنگین"؛
۱۵.۳. بندهای ۱۷، ۲۸، ۲۹ و ۲۹.۱ از بخش (و) راجع به "ظرفیت غنی سازی"؛
۱۵.۴. بندهای ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ از بخش (ز) راجع به "تحقیق و توسعه سانتریفیوژها"؛
۱۵.۵. بندهای ۴۵، ۴۶، ۴۶.۱، ۴۶.۲، ۴۷.۱، ۴۸.۱ از بخش (ح) "کارخانه غنی سازی سوخت فردو"؛
۱۵.۶. بندهای ۵۲، ۵۴، و ۵۵ بخش (ط) راجع به "سایر جنبه های غنی سازی"؛
۱۵.۷. بندهای ۵۷ و ۵۸ بخش (ی) راجع به "ذخایر اورانیوم و سوخت"؛
۱۵.۸. بند ۶۲ از بخش (ک) راجع به "ساخت سانتریفیوژ"؛
۱۵.۹. تکمیل مدالیته ها و ترتیبات خاص مربوط به هر تاسیسات که به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد اقدامات شفافیت ساز پیش بینی شده در پیوست شماره ۱ را اجرا نماید؛
۱۵.۱۰. بندهای ۶۴ و ۶۵ از بخش (ل) راجع به "پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱"؛
۱۵.۱۱. بندهای ۸۰.۱ و ۸۰.۲ از بخش (ر) راجع به "شفافیت در خصوص ساخت قطعات سانتریفیوژ"؛ و
۱۵.۱۲. ظرف یک سال از «روز اجرا»، ایران اقدامات مصرح در بندهای ۴۷.۲ و ۴۸.۲ از بخش (ح) راجع به "کارخانه غنی سازی سوخت فردو" را کامل خواهد کرد.

۱۶. اتحادیه اروپایی:

۱۶.۱. مفاد آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ را لغو و مفاد متناظر در تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی را تعلیق خواهد نمود، به نحو مصرح در بخش های ۱.۱.۱ تا ۱.۱.۳؛ ۱.۱.۵ تا ۱.۱.۸؛ ۱.۲.۱ تا ۱.۲.۵؛ ۱.۳.۱ تا ۱.۳.۲ پیوست شماره دو (تا جاییکه به مواد ۱۶ و ۱۷ تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ مرتبط می شود) و به نحو مصرح در بخش های ۱.۳.۳، ۱.۴.۱ و ۱.۴.۲ و ۱.۱۰.۱.۲ پیوست شماره دو (تا جاییکه به مواد ۳۹، ۴۳، (الف)۴۳ آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ مربوط می شود). دولت های عضو اتحادیه اروپایی در صورت لزوم اقدام به خاتمه یا اصلاح قوانین ملی اجرا کننده تصمیم و آیین نامه اجرایی فوق الذکر خواهند نمود.
۱۶.۲. اقدام به اصلاح مفاد آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپایی و مفاد متناظر در تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی که در بخش های ۱.۶.۱ تا ۱.۷.۲ پیوست شماره دو تصریح شده است را در رابطه با فعالیت های منطبق با این برجام خواهد کرد.
۱۶.۳. اقدام به حذف نام افراد و موجودیت های مشخص شده در الحاقیه شماره ۱ پیوست شماره دو این برجام از ضمیمه های شماره ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپایی خواهد کرد. اقدام به تعلیق مفاد تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی، به شرح مصرح در بخش ۱.۹.۱ پیوست شماره دو در ارتباط با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره ۱ پیوست شماره دو خواهد نمود.
۱۶.۴. به منظور اجرایی کردن مفاد ذیربط قطعنامه شورای امنیت که در بالا به آن اشاره شد، اقدام به اصلاح مفاد آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپایی و تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی، به شرح مصرح در بخش های ۱.۵.۱ و ۱.۵.۲ پیوست شماره دو خواهد نمود.

۱۷. ایالات متحده آمریکا[۲]:

۱۷.۱. اقدام به متوقف نمودن اعمال تحریم های اشاره شده در بخش های ۴.۱ تا ۴.۵ و ۴.۷ پیوست شماره دو، به استثنای بخش (الف)۲۱۱ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) ۲۰۱۲؛
۱۷.۲. اقدام به متوقف کردن اعمال تحریم های اشاره شده در بخش ۴.۶ پیوست شماره دو، در رابطه با فعالیت های منطبق با این برجام شامل معامله با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره ۳ این برجام خواهد نمود؛
۱۷.۳. اقدام به حذف نام افراد و موجودیت های مشخص شده در الحاقیه شماره سه پیوست شماره دو از فهرست اتباع تعیین شده و لیست اشخاصی که دارایی آنها مشمول انسداد است (SDN list)، لیست دورزنندگان تحریم (FSE List) و/یا از لیست غیر SDN مربوط به "قانون تحریم های ایران"، به شرح مندرج در بخش ۴.۸.۱ پیوست شماره دو خواهد کرد؛ و
۱۷.۴. اقدام به صدور مجوز فعالیت های مندرج در بخش ۵ پیوست شماره دو خواهد کرد.

۱۸. شورای امنیت سازمان ملل متحد:

۱۸.۱. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید خواهد کرد، موارد تحمیل شده وفق قطعنامه های شماره (۲۰۰۶) ۱۶۹۶، (۲۰۰۶) ۱۷۳۷، (۲۰۰۷) ۱۷۴۷، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، (۲۰۰۸) ۱۸۳۵، (۲۰۱۰) ۱۹۲۹ و (۲۰۱۵) ۲۲۴، مشروط به تحمیل مجدد آنها در صورت عدم اجرای عمده تعهدات برجام از سوی ایران، لغو خواهد شد و برخی محدودیت ها شامل محدودیت ها در زمینه انتقال کالاهای حساس اشاعه ای اعمال خواهد گردید.[۳]
۱۸.۲. گروه ۱+۵ تدابیر مقتضی جهت اجرای قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد را اتخاذ خواهد کرد.

د. روز انتقالی

۱۹. «روز انتقالی»، یا ۸ سال از تاریخ «روز تصویب» خواهد بود و یا متعاقب گزارش دبیرکل آژانس انرژی بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه آژانس به «نتیجه گیری گسترده تر» رسیده است که کلیه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت های صلح‌آمیز قرار دارند، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد.

۲۰.اتحادیه اروپایی:

۲۰.۱. اقدام به لغو مفاد آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ شورای اتحادیه اروپایی و تعلیق مفاد متناظر در تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی خواهد نمود، به شرح مصرح در در بخش های ۱.۱.۴، ۱.۳.۲ (تا جاییکه به مواد ۱۵و ۱۸ تصمیم شورا و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی شورا مربوط می شود)، و بخش های ۱.۵.۱ و ۱.۵.۲ (تا جاییکه به محدودیت های ناظر بر موشک های بالیستیک مربوط می شود)، و بخش های ۱.۶.۱ تا ۱.۹.۱ پیوست شماره دو.
۲۰.۲. اقدام به حذف نام افراد و موجودیت های مشخص شده در الحاقیه شماره ۲ پیوست شماره دو از ضمایم شماره ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ شورای اتحادیه اروپایی خواهد کرد.
۲۰.۳. اقدام به حذف نام افراد و موجودیت های مشخص شده در الحاقیه شماره یک پیوست شماره دو از ضمایم شماره ۱ و ۲ تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی خواهد کرد.
۲۰.۴. کلیه مفاد مندرج در تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی که در «روز اجرا» تعلیق شده بود را لغو خواهد کرد.

۲۱. ایالات متحده آمریکا:

۲۱.۱. جهت اتخاذ اقدام قانونی مقتضی برای لغو، یا اصلاح قوانین به منظور حصول لغو، تحریم های مبتنی بر قوانین موضوعه به نحو مندرج در بخش های ۴.۱ تا ۴.۵، ۴.۷ و ۴.۹ پیوست شماره دو اقدام خواهد کرد؛
۲۱.۲. جهت اتخاذ اقدام قانونی مقتضی برای لغو، یا اصلاح قوانین به منظور حصول لغو، تحریم های مبتنی بر قوانین موضوعه به نحو تشریح شده در بخش ۴.۶ پیوست شماره دو، در ارتباط با فعالیت های منطبق با این برجام شامل معامله با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه های شماره ۳ و ۴ پیوست شماره دو اقدام خواهد کرد؛ و
۲۱.۳. اقدام به حذف نام افراد و موجودیت ها مندرج در الحاقیه شماره ۴ پیوست شماره دو از لیست SDN و/یا لیست دور زنندگان تحریم (FSE) به شرح مذکور در بخش ۴.۸.۱ پیوست شماره دو خواهد نمود.

۲۲. ایران:

۲۲.۱. منطبق با جایگاه های رئیس جمهور و پارلمان، جهت تصویب پروتکل الحاقی اقدام خواهد کرد.

ﮪ- روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت

۲۳. «روز خاتمه» قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی ۱۰ سال پس از «روز تصویب» خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند.

۲۴. در «روز خاتمه» قطعنامه شورای امنیت، مفاد و تدابیر تحمیل شده در آن قطعنامه خاتمه خواهد یافت و شورای امنیت دیگر به موضوع برنامه هسته‌ای ایران رسیدگی نخواهد کرد.

۲۵.اتحادیه اروپایی:

۲۵.۱. اتحادیه اروپایی همه مفاد باقیمانده آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ و تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی را لغو خواهد کرد.

و. سایر موارد

۲۶. خاتمه هایی که در این پیوست شماره پنج تشریح شده است، فارغ از سایر تعهدات برجام است که ورای چنین تاریخ های خاتمه ای ادامه خواهند یافت.

پانویس

  1. این پیوست صرفاً به منظور مشخص کردن توالی اجرای تعهدات مندرج در این برجام و پیوست‌های آن می‌باشد و دامنه‌ی تعهدات مزبور را قبض یا بسط نمی‌دهد.
  2. تحریم‌هایی که ایالات متحده اعمال آن‌ها را متوقف می‌کند، تحریم‌هایی هستند که هدف آن‌ها اشخاص غیرآمریکایی، به نحو مندرج در بخش ۴ پیوست شماره ۲، هستند.
  3. مفاد این قطعنامه به عنوان مفاد این برجام محسوب نمی شود.