برنامه جامع اقدام مشترک/پیوست ۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه جامع اقدام مشترک (۲۰۱۵ میلادی) از وزرای امور خارجه کشورهای موسوم به ۳+۳ (امریکا، انگلستان، آلمان، چین، روسیه و فرانسه) و ایران
ترجمهٔ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پیوست ۲ - تعهدات مرتبط با تحریم‌ها
این توافقنامه در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (برابر با ۲۳ تیر ۱۳۹۴) در شهر ژنو به امضا رسیده است. متن زیر حاوی ترجمه غیررسمی از پیوست دوم این توافقنامه است که توسط وزارت خارجه ایران منتشر شده.

تعهدات مرتبط با تحریم‌ها

توالی اجرای تعهدات شرح داده شده در این پیوست، در پیوست ۵ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ذکر شده است.

الف - اتحادیه اروپایی [۱][ویرایش]

۱. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو اتحادیه اروپایی متعهد می شوند وفق پیوست شماره ۵ (برنامه اجرا)، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی، که کلیه تحریم ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش های ۱.۱ تا ۱.۱۰ زیر را اجرایی می کنند، و کلیه مفاد تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی لغو نمایند و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا حسب نیاز اصلاح نمایند.

۱.۱. تدابیر مربوط به امور مالی، بانکی و بیمه[۲][ویرایش]

۱.۱.۱. نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران (ماده ۱۰ تصمیم 2010/413/CFSP شورا؛ مواد ۳۰، ۳۰b ،۳۰a ،۳۱ آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی

۱.۱.۲. تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی (ماده ۱۱ تصمیم 2010/413/CFSP؛ ماده ۳۳ آئین‌نامه‌ی اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۱.۳. تحریم‌های مربوط به بیمه (ماده ۱۲ تصمیم 2010/413/CFSP؛ ماده ۳۵ آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۱.۴. تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی (ماده ۲۰(۱۲) تصمیم 2010/413/CFSP؛ ماده ۲۳(۴) آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۱.۵. تحریم‌های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران (ماده ۸ تصمیم 2010/413/CFSP شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۱.۶. تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحی (ماده ۹ تصمیم 2010/413/CFSP شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۱.۷. تحریم‌ها مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین‌شده توسط دولت ایران (ماده ۱۳ تصمیم 2010/413/CFSP؛ ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۱.۸. تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی[۳] برای هر یک از گروه‌های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۲. بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی[ویرایش]

۱.۲.۱. تحریم‌های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران (مواد ۳a، ۳c and ۳e تصمیم 2010/413/CFSP؛ مواد ۱۱، ۱۲ and ۱۴a و پیوست‌های IV and IVA آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۲.۲. تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران (مواد ۳b and ۳d تصمیم 2010/413/CFSP؛ مواد ۱۳ و ۱۴ و پیوست V آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۲.۳. تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ( مواد ۴، ۴a and ۴b تصمیم 2010/413/CFSP؛ مواد ۸، ۹، ۱۰ و ضمائم VI و VIA آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۲.۴. تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی (مواد ۶، ۶a و ۷ تصمیم 2010/413/CFSP؛ مواد ۱۷(۱), ۱۷(۲)(b) and (c), ۱۷(۳), ۱۷(۴), ۱۷(۵), ۲۰ and ۲۱ آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۲.۵. تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۳. بخش‌های کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل[ویرایش]

۱.۳.۱. تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی‌سازی (مواد ۴g, ۴h, ۸a, ۱۸a and ۱۸b تصمیم 2010/413/CFSP؛ مواد۱۰a, ۱۰b, ۱۰c, ۳۷a, and ۳۷b و پیوست VIB آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۳.۲. تحریم‌های مربوط به بخش حمل و نقل (مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ and ۱۸ تصمیم 2010/413/CFSP؛ مواد ۳۶ and ۳۷ آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۳.۳. تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۴. طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه[ویرایش]

۱.۴.۱. تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه (مواد ۴c و ۴d تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP؛ مواد ۱۵ و ۱۶ و پیوست VII آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

۱.۴.۲. تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۵. تدابیر مرتبط با اشاعه هسته‌ای[ویرایش]

۱.۵.۱. تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته‌ای حساس اشاعه ای (کالاها و فن آوری، سرمایه گذاری و آموزش های تخصصی) (مواد ۱(۱) (a), (b), (d), (e), (۲), (۳) and (۴), ۲، ۳، ۵، ۱۴ and ۲۱ تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP؛ مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶،۷، ۱۷(۱), (۲) (a), ۱۸، ۱۹ and ۲۲ و پیوست های I, II and III آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛ ۱.۵.۲. تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۶. فلزات[ویرایش]

۱.۶.۱. تحریم های مرتبط با فلزات (مواد۴e and ۴f تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP؛ مواد ۱۵a, ۱۵b, ۱۵c و پیوست VIIB آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛ ۱.۶.۲. تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۷. نرم‌افزار[ویرایش]

۱.۷.۱. تحریم های مرتبط با نرم افزار (مواد ۴i and ۴j تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP؛ مواد ۱۰d, ۱۰e and ۱۰f و پیوست VIIA آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛ ۱.۷.۲. تحریم ها در زمینه خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنید).

۱.۸. تسلیحات[ویرایش]

۱.۸.۱. تحریم های مرتبط با تسلیحات (مواد ۱(۱)(c), (۳), (۴), and ۳ تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP؛ مواد ۵(۱)(a) and (c), ۱۷(۱), (۲)(a), and ۱۹ آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛ ۱.۸.۲. تحریم ها در زمینه خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق (به ارجاعات فوق مراجعه شود).

۱.۹. فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)[ویرایش]

۱.۹.۱. توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید قابل اعمال نسبت به:

۱.۹.۱.۱. بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی فهرست‌شده شامل بانک مرکزی ایران؛

۱.۹.۱.۲. اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛

۱.۹.۱.۳. اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با کشتی‌رانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل؛

۱.۹.۱.۴. سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای ، تسلیحات و موشک‌های بالستیک؛

۱.۹.۱.۵. سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای ، تسلیحات و موشک‌های بالستیک؛

۱.۹.۱.۶. اشخاص حقوقی وافراد فهرست شده توسط شورای امنیت، به نحو مقرر در الحاقیه شماره ۱، بخش ۱ این پیوست برای گروه های ۱.۹.۱.۱-۱.۹.۱.۴، الحاقیه شماره ۲، بخش ۱ این پیوست برای تحریم های گروه ۱.۹.۱.۵ و بخش های ۲ الحاقیه های شماره ۱ و ۲ این پیوست برای تحریم‌های گروه ۱.۹.۱.۶ (مواد ۱۹ and ۲۰ و پیوست های I and II تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP؛ مواد ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۸a, ۲۸b, and ۲۹ و پیوست‌های VIII and IX آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی).

۱.۱۰. سایر مقررات[ویرایش]

۱.۱۰.۱. تعهد مندرج در بخش ۱ شامل کلیه مفاد باقیمانده تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP و آئین نامه اجرایی شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی که در بالا ذکر نشده اند، نیز می گردد.

۱.۱۰.۱.۱. تعاریف (ماده ۱ آئین نامه اجرایی ۲۶۷/۲۰۱۲)

۱.۱۰.۱.۲. مقررات عمومی و نهایی (مواد ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۶a، ۲۷ and ۲۸ تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP و مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۳a ،۴۴ ،۴۵ ،۴۶ ،۴۷ ،۴۸ ،۴۹ ،۵۰ and ۵۱، آئین‌نامه اجرایی ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی)؛

بخش ۲[ویرایش]

۲. اتحادیه اروپایی اظهار می‌نماید که مفاد مذکور در بخش ۱ فوق، فهرست کامل و جامع کلیه تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده مرتبط هسته‌ای اتحادیه اروپایی می‌باشد. این تحریم‌ها یا اقدامات محدودکننده طبق پیوست شماره ۵ لغو خواهند شد.

۳. آثار لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپایی[ویرایش]

۳.۱. در نتیجه لغو تحریم ها به نحو مصرح در بخش ۱ فوق، فعالیت های زیر، از جمله خدمات تبعی، از روز اجرا این برجام و مشروط به اینکه این فعالیت ها با سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای اتحادیه اروپایی و دولت های عضو منطبق باشد، مجاز خواهد بود:[۴]

۳.۲. تدابیر مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه (مراجعه کنید به بخش های ۱.۱.۱ تا ۱.۱.۸)

۳.۲.۱. نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های ایرانی، از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام؛

۳.۲.۲. افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه، و ایجاد مشارکت‌های (JV) جدید، یا تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاری بانکی بین بانک های ایرانی با بانک‌های اتحادیه اروپایی؛ افتتاح دفاتر نمایندگی، شرکت‌های تابعه، مشارکت یا حساب‌های بانکی توسط اشخاص اروپایی در ایران؛

۳.۲.۳. ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکائی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می‌نماید؛

۳.۲.۴. ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجودیت ها یا نهادها از جمله افرادی که در الحاقیه شماره ۱ این پیوست آمده‌اند؛

۳.۲.۵. تعهد دولت های عضو مبنی بر ارائه حمایت های مالی در جهت تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات؛ و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، کمک مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛

۳.۲.۶. فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده توسط دولت، به یا از ایران، دولت ایران، بانک مرکزی ایران، یا بانک ها و موسسات مالی ایرانی یا افرادی که از طرف آنها عمل می کنند.

۳.۳. بخش های نفت، گاز و پتروشیمی (مراجعه کنید به بخش های ۱.۲.۱ تا ۱.۲.۵)

۳.۳.۱. واردات، خرید، سوآپ یا حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی یا فرآورده های پتروشیمی ایران و تامین تسهیلات اعتباری مربوطه؛

۳.۳.۲. فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فن آوری، کمک فنی و آموزش مورد استفاده در بخش های نفت، گاز و صنایع پتروشیمی در ایران، مشتمل بر اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی، از جمله مایع سازی گاز طبیعی، به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران یا برای استفاده در ایران؛

۳.۳.۳. اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی که در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در داخل ایران یا خارج از ایران فعالیت می کنند و همچنین سرمایه گذاری در این صنعت و یا سرمایه گذاری مشترک با آنها؛

۳.۴. بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل (مراجعه کنید به بخش های ۱.۳.۱ تا ۱.۳.۳)

۳.۴.۱. فروش، تامین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فن آوری های دریانوردی برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی کشتی، به ایران یا به هر شخص ایرانی در این بخش؛ طراحی، ساخت یا مشارکت در طراحی یا ساخت کشتی های باری و نفتکش برای ایران یا اشخاص ایرانی؛ ارائه کشتی های طراحی شده یا مورد استفاده برای حمل و نقل یا ذخیره سازی نفت و فرآورده های پتروشیمی به اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعیین وضعیت، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فنی، ثبت و شماره شناسایی به هر نحو، در رابطه با تانکرهای نفتی و کشتی های باری ایرانی.

۳.۴.۲. دسترسی کلیه پروازهای باری خطوط هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبداء ایران به فرودگاه های تحت صلاحیت دولت های عضو اتحادیه اروپایی؛

۳.۴.۳. توقف بازرسی، توقیف و انهدام محموله ها از مبداء یا به مقصد ایران توسط دولت های عضو اتحادیه اروپایی در قلمروهای خود در ارتباط با کالاهایی که دیگر ممنوع نمی باشند؛

۳.۴.۴. ارائه خدمات سوخت رسانی یا تدارکات یا هرگونه خدمات دیگر برای کشتی های تحت مالکیت یا اجاری که اقلام منع شده را حمل نمی کنند؛ و ارائه سوخت، خدمات مهندسی و تعمیر و نگهداری به هواپیماهای باری ایرانی که اقلام ممنوعه را حمل نمی نمایند.

۳.۵. طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه (مراجعه کنید به بخش های ۱.۴.۱. تا ۱.۴.۲)

۳.۵.۱. فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات واسطه گری، تامین مالی و امنیتی مربوطه، به دولت ایران، نهادهای عمومی، شرکت ها و موسسات عمومی یا بانک مرکزی ایران؛

۳.۵.۲. انتقال اسکناس و مسکوکات جدید ایرانی به بانک مرکزی ایران.

۳.۶. فلزات (مراجعه کنید به بخش های ۱.۶.۱ تا ۱.۶.۲)

۳.۶.۱. فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیوم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیتهای منطبق با این برجام؛

۳.۷. نرم افزار (مراجعه کنید به بخش های ۱.۷.۱ تا ۱.۷.۲)

۳.۷.۱. فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه نرم افزار از جمله به‌روزرسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیتهای منطبق با این برجام؛

۳.۸. فهرست افراد، اشخاص حقوقی یا نهادها (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)

۳.۸.۱. در نتیجه خروج از فهرست های مذکور در پیوست شماره ۲، آزادسازی کلیه منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی ایران، به شرح مندرج در الحاقیه شماره ۱ پیوست ۲ این برجام و فراهم آوردن دسترسی این اشخاص به وجوه و دارایی های خود؛

۳.۸.۲. در نتیجه خروج از فهرست های مذکور در پیوست شماره ۲، امکان ورود افراد فهرست شده در الحاقیه شماره ۱ این برجام به قلمروی دولت های اروپایی یا استفاده از سرزمین آنها برای ترانزیت فراهم خواهد شد.

ب. ایالات متحده آمریکا[۵][ویرایش]

۴. ایالات متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره ۵ (برنامه اجرا)، اعمال کلیه تحریم های مرتبط هسته‌ای[۶] به نحو مذکور در بخش های ۱-۴ تا ۹-۴ زیر را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند، و فرامین اجرایی شماره ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ و بخش های ۷-۵ و ۱۵ فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را لغو نماید.[۷]

۴.۱. تدابیر بانکی و مالی[ویرایش]

۴.۱.۱. تحریم های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه شماره ۳ این ضمیمه، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران[۸]، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفت کش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است؛ Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of ۲۰۱۰ (CISADA) Section ۱۰۴(c)(۲)(E)(ii)(I); National Defense Authorization Act for Fiscal Year ۲۰۱۲ (NDAA) Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of ۲۰۱۲ (IFCA) Section ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۵(a)(۱)(A), (a)(۱)(C)(i)(II), and (c), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Sections ۱(a)(i) and ۵(a) of Executive Order (E.O.) ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵

۴.۱.۲. تحریم ریال ایران؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۱(a), ۲(a)(i), and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۱.۳. تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a) (i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۱.۴. محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), (d), and (h)(۲), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Sections ۱(a)(i)-(ii), ۲(a)(i), and ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۱.۵. تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛ Sanctions on the purchase, subscription to, or facilitation of the issuance of Iranian sovereign debt, including governmental bonds (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ۲۰۱۲ (TRA) Section ۲۱۳(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Sections ۱(a)(i) and ۵(a) of E.O.۱۳۶۲۲، and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۱.۶. تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره ۳ این پیوست؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); TRA Section ۲۲۰; IFCA Section ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵) ۴.۱.۷. تحریم خدمات تبعی[۹] برای هر یک از دسته تحریم های فوق (به ارجاعات مربوطه مراجعه کنید).

۴.۲. بیمه[ویرایش]

۴.۲.۱. تحریم ارایه خدمات بیمه ای، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره ۳ این ضمیمه صورت می گیرد. (ISA section ۵(a)(۷); NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); TRA Sections ۲۱۱(a) and ۲۱۲(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O.۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۳. بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی[ویرایش]

۴.۳.۱. تلاش ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند؛ (Iran Sanctions Act of ۱۹۹۶ (ISA) Section ۵(a)(۷); NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); TRA Section ۲۱۲(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۱ of E.O. ۱۳۵۷۴، Sections ۱(a)(i)-(ii), ۲(a)(i), and ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲; Section ۵ of E.O. ۱۳۶۲۸ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۳.۲. تحریم سرمایه‌گذاری، شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ (ISA Sections ۵(a)(۱)-(۲) and (۴)-(۸); TRA Section ۲۱۲(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), (d), and (h)(۲), ۱۲۴۵(a)(۱)(B), (a)(۱)(C)(i)(I)-(II), (a)(۱)(C)(ii)(I)-(II), and (c), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۱ of E.O. ۱۳۵۷۴، Section ۱ of E.O.۱۳۵۹۰، Sections ۱(a)(i)-(ii), ۲(a)(i)-(iii), and ۵(a) of E.O.۱۳۶۲۲، and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۳.۳. تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); TRA Section ۲۱۲(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), (d) and (h)(۲), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Sections ۱(a)(i)-(iii), ۲(a)(i)-(ii), and ۵(a) of E.O.۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۳.۴. تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران؛ (ISA Section ۵(a)(۳); NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); TRA Section ۲۱۲(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱) and (d), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); Section ۱ of E.O. ۱۳۵۷۴، Sections ۱(a)(i) and ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲; Section ۵ of E.O. ۱۳۶۲۸; and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۳.۵. تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), (d), and (h)(۲), ۱۲۴۶(a) and ۱۲۴۷(a); TRA Section ۲۱۲(a); Sections ۱(a)(i)-(iii), ۲(a)(i)-(ii) and ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲، and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۳.۶. تحریم خدمات تبعی برای هر یک از دسته تحریم های فوق (هر یک از ارجاعات فوق را ملاحظه کنید).

۴.۴. کشتی‌رانی، کشتی‌سازی و بنادر[ویرایش]

۴.۴.۱. تحریم معامله با بخش های کشتی سازی و کشتی سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندر عباس؛[۱۰] (TRA Section ۲۱۲(a); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱) and (d); ۱۲۴۵(a)(۱)(B), (a)(۱)(C)(i)(I)-(II), (a)(۱)(C)(ii)(I)-(II), and (c), ۱۲۴۶(a), and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۴.۲. تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق (در هر مورد ارجاعات قوانین مربوطه را ملاحظه کنید).

۴.۵. طلا و سایر فلزات گرانبها[ویرایش]

۴.۵.۱. تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), ۱۲۴۵(a)(۱)(A) and (c), ۱۲۴۶(a), and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۵.۲. تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق (در هر مورد ارجاعات قوانین مربوطه را ملاحظه کنید).

۴.۶. نرم‌افزار و فلزات[ویرایش]

۴.۶.۱. تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه های شماره ۳ و ۴ این ضمیمه؛ (NDAA ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), ۱۲۴۵(a)(۱)(B)-(C) and (c), ۱۲۴۶(a), and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i) and ۳(a)(i) of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۶.۲. تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق (در هر مورد ارجاعات به قوانین مربوطه را ملاحظه کنید).

۴.۷. بخش خودروسازی[ویرایش]

۴.۷.۱. تحریم فروش، عرضه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی سازی ایران؛ (NDAA Section ۱۲۴۵(d)(۱) and (۳); IFCA Sections ۱۲۴۴(c)(۱), ۱۲۴۵(a)(۱)(B), (a)(۱)(C)(i)(II), (a)(۱)(C)(ii)(II), and (c), ۱۲۴۶(a), and ۱۲۴۷(a); Section ۵(a) of E.O. ۱۳۶۲۲ and Sections ۲(a)(i), ۳(a)(i)-(ii), ۵ and ۶ of E.O. ۱۳۶۴۵)

۴.۷.۲. تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق (در هر مورد ارجاعات به قوانین مربوطه را ملاحظه کنید).

۴.۸. فهرست‌ها و سایر فهرست‌های تحریمی[ویرایش]

۴.۸.۱. خارج کردن افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه های شماره ۳ و ۴ این ضمیمه از فهرست DSN و لیست افرادی که اموالشان مشمول توقیف بوده است، لیست افراد و نهادهای دور زننده تحریم ها، و/یا لیست غیر SDN مربوط به قانون تحریم های ایران (خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده و نیز تحریم های اعمالی وفق بخش ۵(الف) قانون تحریم های ایران، بخش ۱۲۴۴(د)(۱)، و بخش ۲۱۲ قانون TRA؛ و خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده طبق فرامین اجرایی شماره ۱۳۳۸۲، ۱۳۶۰۸، ۱۳۶۲۲، و ۱۳۶۴۵ با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی.

۴.۹. اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای[ویرایش]

۴.۹.۱. تحریم های اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته‌ای برای پیشبرد فعالیت های هسته‌ای پیش بینی شده در این برجام وفق "قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه"، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت های غیرهسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه هسته‌ای؛

۴.۹.۲. تحریم های اعمالی بر مشارکت های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم؛ (ISA Section ۵(b)(۲))

۴.۹.۳. تحریم های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته های مرتبط با علوم هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای یا بخش انرژی.

۵. سایر تدابیر مرتبط با تجارت[ویرایش]

۵.۱. ایالات متحده متعهد می‌شود[۱۱]

۵.۱.۱. اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد: الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی، ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هوایپمای مسافربری تجاری به ایران ، و ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری، و خدمات تعمیر و بازبینی های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند؛[۱۲]

۵.۱.۲. از طریق صدور مجوز ، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی[۱۳] می باشند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند؛ و

۵.۱.۳. اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشا ایرانی به ایالات متحده.

۶. بخش ۶[ویرایش]

۶. ایالات متحده تایید می نماید که مقررات فهرست شده در بخش ۴ فوق فهرست کامل و جامع کلیه تحریم ها مرتبط هسته‌ای ایالات متحده می باشد. این تحریم ها بر اساس پیوست ۵ لغو خواهند شد.

۷. آثار لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده[۱۴][ویرایش]

۷.۱. در نتیجه لغو تحریم های مشخص شده در بخش ۴ فوق، از روز اجرا، تحریم های مزبور، و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیر آمریکایی که اقدامات زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که وضعیت های زیر را دارند اعمال نخواهد شد:

۷.۲. تدابیر مالی و بانکی[۱۵] (به بخش ۴.۱.۱ تا ۴.۱.۷ مراجعه شود) انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره ۳ این پیوست، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی (PTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی)، سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران.[۱۶]

۷.۳. تدابیر مربوط به بیمه (به بخش ۴.۲.۱ مراجعه شود) ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام، شامل فعالیت های مرتبط با افراد و اشخاص حقوقی نام برده شده در الحاقیه شماره ۳ این پیوست، شامل خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت ها در بخش های انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران، برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، یا برای کشتی هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده های پتروشیمی از یا به ایران.

۷.۴. بخش های انرژی و پتروشیمی (به بخش های ۴.۳.۱ تا ۴.۳.۶ مراجعه شود) اشخاصی که جزئی از بخش انرژِی ایران باشند؛ یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های پالایش شده نفتی)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده های نفتی پالایش شده و فرآورده های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفت کش ایران.

۷.۵. بخش های کشتیرانی، کشتی سازی، و عاملیت اداره بنادر (به بخش های ۴.۴.۱ تا ۴.۴.۲ مراجعه شود) اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی سازی ایران باشند؛ یا تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتی های مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های نفتی پالایش شده)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران (شامل عاملیت اداره بندرعباس[۱۷])، همکاری با بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کلاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتیرانی و کشتی سازی ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، طبقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکت های تابعه آنها.

۷.۶. طلا و فلزات گرانبها (به بخش های ۴.۵.۱ تا ۴.۵.۲ مراجعه شود) فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم،َ یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای فعالیت های زیر شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل.

۷.۷. نرم افزار و فلزات (به بخش های ۴.۶.۱ تا ۴.۶.۲ مراجعه شود) فروش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام، و افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره ۳ این پیوست، و فروش، عرضه، یا انتقال چنین موادی به بخش های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران و بنادر ایران، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات زیر شامل بیمه و حمل و نقل.

۷.۸. بخش خودرو سازی (به بخش های ۴.۷.۱ تا ۴.۷.۲ مراجعه شود) اجرا یا تسهیل عملیات های نقل و انتقال مالی یا سایر معاملات برای فروش، عرضه، یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

۷.۹. فهرست ها و سایر لیست های تحریمی (به بخش ۴.۸.۱ مراجعه شود) برداشتن فهرست ها و/یا تحریم های شرح داده شده در بخش،۴.۸.۱ توقف اعمال تحریم های ثانویه برای معامله با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره ۳ این پیوست؛ و رفع توقیف دارایی ها و منافع واقع در محدوده صلاحیتی ایالات متحده برای افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره ۳ این پیوست.

پانویس[ویرایش]

 1. در مورد قوانین اتحادیه اروپایی، «شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی» بدین معناست:
  الف- دولت ایران یا هر نهاد عمومی مربوط به آن؛
  ب- هر شخص حقیقی ساکن یا مقیم ایران؛
  ج- هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهادی که اقامتگاه قانونی آن در ایران است؛
  د- هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد واقع در داخل یا خارج ایران، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا کنترل یک یا چند شخص یا نهاد فوق الذکر باشد.
 2. عناوین و عناوین فرعی در این پیوست صرفاً با هدف توصیف می‌باشند.
 3. در این پیوست عبارت «خدمات تبعی» به معنی هر گونه خدمات - از جمله کمک‌های فنی، آموزش، بیمه، بیمه اتکایی، واسطه‌گری، حمل و نقل یا خدمات مالی - که به طور متعارف به منظور انجام فعالیت‌هایی که تحریم مربوط به آنها لغو شده صورت می‌گیرد، می‌باشد.
 4. در غیر از مواردی که به نحو دیگری تصریح شده باشد، لغو تحریم‌های مشروحه در این بخش، معاملاتی را که اشخاصی که کماکان مشمول تدابیر محدودکننده می‌باشند در آن دخیل هستند، شامل نمی‌شود و تاثیری بر تحریم‌هایی که ممکن است تحت سایر مقررات حقوقی غیر از مقررات مندرج در بخش ۱ اعمال شوند، ندارد. هیچ چیز در این برجام به منزله تغییر در موضوع ایران نسبت به تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌باشد.
 5. در مورد قوانین آمریکا، «شخص ایرانی» عبارت است از:
  الف) هر فردی که شهروند یا تبعه ایران است؛ و
  ب) هر موجودیت که وفق قوانین ایران تاسیس شده یا به شکل دیگری تحت صلاحیت دولت ایران باشد.
 6. تحریم‌هایی که ایالات متحده وفق تعهدات خود در بخش ۴، اعمال آنها را متوقف و متعاقباً آنها را خاتمه و یا با هدف خاتمه بخشی به آنها اصلاح خواهد کرد، عبارتند از تحریم‌های ناظر به اشخاص غیرآمریکایی. در مورد بخش‌های ۴ و ۶.۷ این برجام، منظور از «شخص غیر آمریکایی» عبارت است از هر فرد یا شخص حقوقی به استثنای
  ۱) هر شهروند ایالات متحده، فرد خارجی مقیم دائم آمریکا، شخص حقوقی تاسیس شده طبق قوانین ایالات متحده یا در حدود صلاحیت ایالات متحده (شامل شعبه های خارجی)، یا هر شخص در داخل ایالات متحده، و
  ۲) هر شخص حقوقی که تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد. در مورد شماره ۲ جمله فوق، یک شخص حقوقی در صورتی "تحت مالکیت یا کنترل" یک شخص آمریکایی تلقی می شود که:
  ۱) حداقل ۵۰ درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت رای را در اختیار داشته باشد؛
  ۲) اکثریت کرسی‌های هیات مدیره شرکت را در اختیار داشته باشد؛ یا
  ۳) به شکل دیگری اقدامات، سیاست ها یا تصمیم های شخصی آن شرکت را کنترل کند. اشخاص آمریکایی و شرکت های خارجی تحت مالکیت یا تحت کنترل آمریکایی کمافی‌السابق مشمول منع کلی مراوداتی که وفق این برجام مجاز شده اند، خواهند بود مگر اینکه از دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) مجوز گرفته باشند.
 7. در مورد کلیه قوانین و فرامین اجرایی ارجاع داده شده طبق این برجام، آخرین اصلاحیه قوانین و فرامین اجرایی مزبور تا تاریخ نهایی شدن این برجام مد نظر می باشد: قانون تحریم‌های ایران (ISA) مصوب ۱۹۹۶، اصلاحی طبق بخش ۱۰۲ قانون تحریم های جامع، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب ۲۰۱۰، و بخش های ۲۰۷-۲۰۱ و ۳۱۱ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) مصوب ۲۰۱۲؛ قانون تحریم های جامع، حساب کشی و منع سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب ۲۰۱۰ اصلاحی طبق بخش های ۲۱۶-۲۱۴، ۲۲۲، ۲۲۴، ۳۱۲-۳۱۱، ۴۰۳-۴۰۲، و ۶۰۵ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) مصوب ۲۰۱۲ و بخش ۱۲۴۹ قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه (IFCA) مصوب ۲۰۱۲؛ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA)، اصلاحی طبق بخش های ۵۰۴-۵۰۳ کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) و بخش ۱۲۵۰ قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه (IFCA)؛ فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۲۲، اصلاحی طبق بخش ۱۵ فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ و بخش ۱۶ فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۴۵. ارجاعات مندرج در بخش ۴، اختیاراتی که وفق آنها تحریم های ثانویه در نتیجه اتخاذ اقدامات موصوف در بخش ۱.۹.۴ دیگر اعمال نخواهند شد، را هم در بر می گیرند.
 8. خروج شرکت ملی نفت ایران از فهرست SDN مضافا موجبات بی اثر شدن وضعیت تحریمی این شرکت در سایر فهرست ها و تصمیم گیری ها خواهد شد.
 9. در مورد معنای «خدمات تبعی» به پانویس شماره ۳ مراجعه کنید.
 10. تعهد مندرج در بخش ۴.۴.۱ مبتنی بر این است که عاملیت بندر بندرعباس دیگر تحت کنترل شخصی که در فهرست اتباع تحریمی قرار دارد نباشد.
 11. به منظور اثربخشی به تدابیر مشروحه در این بخش ۵.۱، ایالات متحده امتیاز انجام فعالیتهایی را که متضمن دخالت افراد فهرست شده در فهرست SDN نباشد و به نحو دیگری با قوانین و مقررات قابل اعمال ایالات متحده از جمله و نه محدود به Export Administration Act, the Federal Food, Drug and Cosmetic Act and the Iran-Iraq Arms Non-Proliferation ACT منطبق باشد را صادر خواهد کرد.
 12. امتیازهای صادره در راستای بخش ۵.۱.۱ شامل شروط مناسبی برای حصول اطمینان از عدم واگذاری و یا فروش هواپیما و قطعات و خدمات موضوع امتیاز به اشخاص فهرست شده در فهرست SDN نخواهد بود. در صورتی که ایالات متحده احراز کند که هواپیماها، کالاها یا خدمات موضوع امتیاز برای اهدافی غیر از کاربری غیر نظامی استفاده شده است یا اینکه به افراد فهرست شده در فهرست SDN مجددا فروخته یا منتقل شده اند، ایالات متحده این موضوع را به عنوان مبنایی برای خاتمه دادن به تعهدات اش به صورت کلی یا جزئی وفق بخش ۵.۱.۱ تلقی خواهد کرد.
 13. در مورد بخش ۵.۱.۲ این برجام، یک موجودیت غیرآمریکایی در صورتی "تحت مالکیت یا کنترل" یک شخص آمریکایی خواهد بود که: ۱) حداقل ۵۰ درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت رای را در اختیار داشته باشد؛ ۲) اکثریت کرسی های هیات مدیره شرکت را در اختیار داشته باشد؛ یا ۳) به شکل دیگری اقدامات، سیاست ها یا تصمیم های شخصی آن شرکت را کنترل کند.
 14. لغو تحریم‌های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش ۴ اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.
 15. در مورد توقف اجرای مقررات اشاره شده در بخش‌های ۴.۱.۱ تا ۴.۱.۷، آثار توصیف شده برای موسسات مالی غیر آمریکایی، به فعالیت های موسسات مالی بین المللی در خارج از حوزه صلاحیت ایالات متحده تسری می یابد.
 16. موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.
 17. «آثار» توصیف شده در بخش ۷.۵ در ارتباط با عاملیت اداره بندر بندرعباس مبتنی بر این است که بندرعباس دیگر تحت کنترل شخصی که در فهرست SDN قرار دارد نباشد.