بحث ویکی‌نبشته:درباره

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مراسم شوخوانی یا مناجاتسح ومراسم نیمه رمضانی درروستای کوچ بیرجند.نویسنده محمدحسن اسایش ازروستای کوچ نهارجان بیرجند.کارشناس زبان وادبیات فارسی:[ویرایش]

ویرایش نوشته در وبلاگ کوچ بلاگ-وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد عنوان: مراسم شوخوانی ونیمه رمضانی در روستایکوچ دردههای اخیر

[ادامه نوشته (متن تکمیلی برای نوشته های طولانی)]

ثبت موقت و عدم نمایش در وبلاگ

برچ+مراسم نیمه رمضانی+شوخوانی یا مناجاتسحر+روستایکوچ نهارجان+کوچ بیرجند+محمدحسن اسایش-سب‌ها انتخاب موضوع نحوه نظردهی تاریخ و زمان رمز برای رویت برچسب‌های نوشته: مراسم شوخوانی, مناجاتسحر:ویرایش نوشته در وبلاگ کوچ بلاگ-وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد عنوان: مراسم شوخوانی ونیمه رمضانی در روستایکوچ دردههای اخیر

[ادامه نوشته (متن تکمیلی برای نوشته های طولانی)]

ثبت موقت و عدم نمایش در وبلاگ

برچسب‌ها انتخاب موضوع نحوه نظردهی تاریخ و زمان رمز برای رویت برچسب‌های نوشته: مراسم شوخوانی, مناجاتسحر

	برچسب‌ها را میتوانید با ، و یا + جدا کنید. حداکثر پنج برچسب مورد قبول است
	برچسب‌ها را میتوانید با ، و یا + جدا کنید. حداکثر پنج برچسب مورد قبول است Moh3131 (بحث) ‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)

رمضان روستای کوچ نهارجان بیرجند[ویرایش]

ویرایش نوشته در وبلاگ کوچ بلاگ-وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد عنوان: مراسم شوخوانی ونیمه رمضانی در روستایکوچ دردههای اخیر

[ادامه نوشته (متن تکمیلی برای نوشته های طولانی)]

ثبت موقت و عدم نمایش در وبلاگ

برچسب‌ها انتخاب موضوع نحوه نظردهی تاریخ و زمان رمز برای رویت برچسب‌های نوشته: مراسم شوخوانی, مناجاتسحر

	برچسب‌ها را میتوانید با ، و یا + جدا کنید. حداکثر پنج برچسب مورد قبول است

رمضان روستای کوچ بیرجن +محمدحسن اسایش+مراسم نیمه رمضانی+جاجی غلام حسین را بلند کنید +امین با مشت پرآمین؛بارنگ سرخ ،آمین با زن وبچه آمین با اشتر کجاوه؛آمین .برسانید به حج وکربلا؛آمین:رمضان امد امد رمضان رمضان امد با سیصد سوار چوب برداشته که یا روزه بدار +روزه میدارم لاغر می شوم گرنمی دارم کافر می شوم ؛حقیا محمد ؛محمد یا علی حق یا محمد ؛حسین بن علی حق یا محمد ..... Moh3131 (بحث) ‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)

مراسم نیمه رمضانی درروستای کوچ بیرجند[ویرایش]

ویرایش نوشته در وبلاگ کوچ بلاگ-وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد عنوان: مراسم شوخوانی ونیمه رمضانی در روستایکوچ دردههای اخیر

[ادامه نوشته (متن تکمیلی برای نوشته های طولانی)]

ثبت موقت و عدم نمایش در وبلاگ

برچسب‌ها انتخاب موضوع نحوه نظردهی تاریخ و زمان رمز برای رویت برچسب‌های نوشته: مراسم شوخوانی, مناجاتسحر

	برچسب‌ها را میتوانید با ، و یا + جدا کنید. حداکثر پنج برچسب مورد قبول است Moh3131 (بحث) ‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۷ (UTC)