انجیل برنابا/فصل ۱۴۶

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو


انجیل برنابا از برنابا , مترجم حیدرقلی سردار کابلی
فصل ۱۴۶


(۱) پس آن وقت زَکّا گفت: ای آقا، ببین که من می‌دهم برای محبت خدای چهار برابر آن چه را که به سود گرفته‌ام.

(۲) یسوع فرمود: «امروز برای این خانه نجات حاصل شد.»

(۳) «حقاً که بسیاری از گمرکچیان و زناکاران و خطاکاران زود باشد که به سوی ملکوت خدای روان شوند.»

(۴) «همچنین زود باشد کسانی که خود را پاکان می‌شمردند، به سوی شعله‌های آتش جاوید روان شوند.»

(۵) چون فریسیان این بشنیدند خشمگین بازگشتد.

(۶) پس یسوع به اشخاصی که به توبه برگشتند و به شاگردان خود فرمود:

(۷) «پدری دو پسر داشت؛ پس کوچک‌تر از ایشان گفت: ای پدر، بخشِ مرا از مال به من بده. آن را پدر به او داد.»

(۸) «پس همین که بخش خود را گرفت برگشت و به شهر دوری رفت و تمام مال خود را بر زنان بدکار به اسراف پخش کرد.»

(۹) «بعد از آن در آن شهر گرسنگی سختی پدید آمد؛ تا بدان جا که مرد بدبخت رفت تا خدمتکاری یکی از اهالی شهر کند؛ پس آن شخص او را در ملک خود چوپان خوکان قرار داد.»

(۱۰) «در حالتی که آن‌ها را می‌چرانید گرسنگی خود را با خوردن میوهٔ بلوط، که خوراک خوک‌ها بود تخفیف می‌داد.»

(۱۱) «لیکن چون به خود باز آمد، گفت: بسا اشخاصی که به خانهٔ پدر من در فراخی زندگانی می‌کنند و من این جا به گرسنگی می‌میرم.»

(۱۲) «از این رو باید برخیزم و به خانهٔ پدر خود روم و بگویم،»

(۱۳) «ای پدر، در آسمان خطا کردم؛ پس به سوی تو آمده‌ام؛ مرا چون یکی از خدمتکاران خود قرار بده.»

(۱۴)« پس آن بیچاره رفت و اتفاقاً او را پدر از دور دید و بر او رقت نمود.»

(۱۵) «پس برای ملاقات او روان شد و همین که به او رسید، دست به گردنش در آورده و او را بوسید.»

(۱۶) «پسر پیش روی پدر خم شد و گفت: ای پدر، همانا تا آسمان بر تو خطا کردم پس مرا چون یکی از خدمتکاران خود قرار بده؛ زیرا من سزاوار این نیستم که پسر تو خوانده شوم.»

(۱۷) «پدر در جواب گفت: ای پسرک من، این چنین مگو؛ زیرا تو پسر منی و من نمی‌پسندم که تو بندهٔ من باشی.»

(۱۸) «آن گاه خدمتکاران خود را خوانده و فرمود: حلّه را در آورید و در بَرِ پسر من کنید و جامهٔ تازه به او بدهید.»

(۱۹) «انگشتری به انگشت او کنید.»

(۲۰) «هم اکنون گوساله‌ای فربه را ذبح کنید تا خوشحالی کنیم.»

(۲۱) «زیرا پسر من مرده بود و اینک زنده شده و گم شده بود و اینک پیدا شده.»