انجیل برنابا

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


انجیل برنابا
از برنابا , مترجم حیدرقلی سردار کابلی
این کتاب رساله‌ای است منسوب به برنابا که یکی از حواریون مسیح بوده است. اعتبار این اثر از سوی بسیاری مورد تردید قرار گرفته که از آن میان می‌توان به مسیحیان و برخی از مسلمانان اشاره کرد. این کتاب توسط علامه سردار کابلی از عربی به پارسی برگردانده شده است. اطلاعات بیشتر


مقدمه

فصل ۱

فصل ۲

فصل ۳

فصل ۴

فصل ۵

فصل ۶

فصل ۷

فصل ۸

فصل ۹

فصل ۱۰

فصل ۱۱

فصل ۱۲

فصل ۱۳

فصل ۱۴

فصل ۱۵

فصل ۱۶

فصل ۱۷

فصل ۱۸

فصل ۱۹

فصل ۲۰

فصل ۲۱

فصل ۲۲

فصل ۲۳

فصل ۲۴

فصل ۲۵

فصل ۲۶

فصل ۲۷

فصل ۲۸

فصل ۲۹

فصل ۳۰

فصل ۳۱

فصل ۳۲

فصل ۳۳

فصل ۳۴

فصل ۳۵

فصل ۳۶

فصل ۳۷

فصل ۳۸

فصل ۳۹

فصل ۴۰

فصل ۴۱

فصل ۴۲

فصل ۴۳

فصل ۴۴

فصل ۴۵

فصل ۴۶

فصل ۴۷

فصل ۴۸

فصل ۴۹

فصل ۵۰

فصل ۵۱

فصل ۵۲

فصل ۵۳

فصل ۵۴

فصل ۵۵

فصل ۵۶

فصل ۵۷

فصل ۵۸

فصل ۵۹

فصل ۶۰

فصل ۶۱

فصل ۶۲

فصل ۶۳

فصل ۶۴

فصل ۶۵

فصل ۶۶

فصل ۶۷

فصل ۶۸

فصل ۶۹

فصل ۷۰

فصل ۷۱

فصل ۷۲

فصل ۷۳

فصل ۷۴

فصل ۷۵

فصل ۷۶

فصل ۷۷

فصل ۷۸

فصل ۷۹

فصل ۸۰

فصل ۸۱

فصل ۸۲

فصل ۸۳

فصل ۸۴

فصل ۸۵

فصل ۸۶

فصل ۸۷

فصل ۸۸

فصل ۸۹

فصل ۹۰

فصل ۹۱

فصل ۹۲

فصل ۹۳

فصل ۹۴

فصل ۹۵

فصل ۹۶

فصل ۹۷

فصل ۹۸

فصل ۹۹

فصل ۱۰۰

فصل ۱۰۱

فصل ۱۰۲

فصل ۱۰۳

فصل ۱۰۴

فصل ۱۰۵

فصل ۱۰۶

فصل ۱۰۷

فصل ۱۰۸

فصل ۱۰۹

فصل ۱۱۰

فصل ۱۱۱

فصل ۱۱۲

فصل ۱۱۳

فصل ۱۱۴

فصل ۱۱۵

فصل ۱۱۶

فصل ۱۱۷

فصل ۱۱۸

فصل ۱۱۹

فصل ۱۲۰

فصل ۱۲۱

فصل ۱۲۲

فصل ۱۲۳

فصل ۱۲۴

فصل ۱۲۵

فصل ۱۲۶

فصل ۱۲۷

فصل ۱۲۸

فصل ۱۲۹

فصل ۱۳۰

فصل ۱۳۱

فصل ۱۳۲

فصل ۱۳۳

فصل ۱۳۴

فصل ۱۳۵

فصل ۱۳۶

فصل ۱۳۷

فصل ۱۳۸

فصل ۱۳۹

فصل ۱۴۰

فصل ۱۴۱

فصل ۱۴۲

فصل ۱۴۳

فصل ۱۴۴

فصل ۱۴۵

فصل ۱۴۶

فصل ۱۴۷

فصل ۱۴۸

فصل ۱۴۹

فصل ۱۵۰

فصل ۱۵۱

فصل ۱۵۲

فصل ۱۵۳

فصل ۱۵۴

فصل ۱۵۵

فصل ۱۵۶

فصل ۱۵۷

فصل ۱۵۸

فصل ۱۵۹

فصل ۱۶۰

فصل ۱۶۱

فصل ۱۶۲

فصل ۱۶۳

فصل ۱۶۴

فصل ۱۶۵

فصل ۱۶۶

فصل ۱۶۷

فصل ۱۶۸

فصل ۱۶۹

فصل ۱۷۰

فصل ۱۷۱

فصل ۱۷۲

فصل ۱۷۲

فصل ۱۷۴

فصل ۱۷۵

فصل ۱۷۶

فصل ۱۷۷

فصل ۱۷۸

فصل ۱۷۹

فصل ۱۸۰

فصل ۱۸۱

فصل ۱۸۲

فصل ۱۸۳

فصل ۱۸۴

فصل ۱۸۵

فصل ۱۸۶

فصل ۱۸۷

فصل ۱۸۸

فصل ۱۸۹

فصل ۱۹۰

فصل ۱۹۱

فصل ۱۹۲

فصل ۱۹۳

فصل ۱۹۴

فصل ۱۹۵

فصل ۱۹۶

فصل ۱۹۷

فصل ۱۹۸

فصل ۱۹۹

فصل ۲۰۰

فصل ۲۰۱

فصل ۲۰۲

فصل ۲۰۳

فصل ۲۰۴

فصل ۲۰۵

فصل ۲۰۶

فصل ۲۰۷

فصل ۲۰۸

فصل ۲۰۹

فصل ۲۱۰

فصل ۲۱۱

فصل ۲۱۲

فصل ۲۱۳

فصل ۲۱۴

فصل ۲۱۵

فصل ۲۱۶

فصل ۲۱۷

فصل ۲۱۸

فصل ۲۱۹

فصل ۲۲۰

فصل ۲۲۱

فصل ۲۲۲