امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/صفتی است آب حیوان ز دهان نو شخندت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات) توسط امیر خسرو دهلوی
(صفتی است آب حیوان ز دهان نو شخندت)

 صفتی است آب حیوان ز دهان نو شخندتاثری است جان شیرین ز لبان هم‌چو قندت   به کدام سرو بینم که ز تو صبور باشمکه دراز ماند دردل هوس قد بلندت   منم و هزار پیچش زخیال زلف در دلبه کجا روم که جانم دهد از خم کمندت؟   ز تودور چند سوزم بمیان آتش غم ؟همه غیرتم زعودت همه رشکم از سپندت   لحظه‌یی با بنده بنشین کاینقدرزندگانی را عجب سرمایه‌یی است