امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/دردیده چه کار آید این اشک چو بارانم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات) توسط امیر خسرو دهلوی
(دردیده چه کار آید این اشک چو بارانم)

 دردیده چه کار آید این اشک چو بارانمبردیده اگر جانا سروی چو تو ننشانم   خود را به سر کویت بدنام ابد کردمازهر چه جز این کردم از کرده پشیمانم   جانم به فدات آن دم کز بعد دو سه بوسهگویم که یکی دیگر گویی تو که نتوانم   گر با تو غمی گویم در خواب کنی خود رااین درد دل است آخر افسانه نمی‌خوانم   چاک دلم ای محرم چون دوخت نمی‌دانیضایع چه کنی رشته درچاک گریبانم   عشق بت و بیم جان این نقد به کف تا کیخسرو به غزل بر گو تا دست برافشانم